Aanpassen speelplekken in het Gegraaf

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2019.

17 mei  2019 - Op maandag 13 mei is de gemeente gestart met het aanpassen van de speelplekken in wijk het Gegraaf. 

Volgens planning zouden de werkzaamheden vóór de zomervakantie gereed moeten zijn.

De gemeente heeft samen met Wijkcommissie het Gegraaf afgelopen najaar een bewonersbijeenkomst georganiseerd waar de plannen voor de wijk werden gepresenteerd. De opmerkingen en ideeën, die de aanwezigen deze avond hebben aangedragen, zijn zoveel mogelijk in de uiteindelijke plannen verwerkt.

Hieronder volgt een globale opsomming van de aanpassingen per speelplek:

Klaproosstraat:

Hier verwijdert de aannemer de zandbak en een klimtoestel. Verder komt er een ondergrond van gras in plaats van zand, zodat de toegankelijkheid verbetert. Er worden wat dingen verplaatst en de aannemer creëert een kleine, flauwe heuvel, waardoor de speelplek een speelser karakter krijgt. Ook komt er een picknickset.

Vogelkersplein:

De glijbaan en het klimtoestel worden verwijderd en de kunstgras ondergrond wordt vervangen door natuurgras. Hiervoor in de plaats komt een nieuw combinatietoestel dat meer geschikt is voor de kleinere kinderen;

Lavendellaan:

De speelplek aan de Lavendellaan zal vervallen. Hier komt een fietsverbinding tussen de Kornoeljelaan en de Lavendellaan. Hierdoor komt er een structurele oplossing voor fietsers tussen Dommelen en het Gegraaf die nu om moeten rijden, of over het voetpad fietsen. Tussen het voetpad en het fietspad komt een groenstrook met twee klein blijvende bomen;

Kerstroosstraat:

Hier gaan we de zandondergrond verkleinen door het aanleggen van gras. De toegankelijkheid wordt daarmee aanzienlijk verbeterd. Ook verplaatst de aannemer de entree aan de zijde van de parkeerplaats in de richting van ‘De Graver’ en vervangt hij de beplanting in de groenstrook. De vrijgekomen schommel uit de speeltuin Lavendellaan, plaatsen we hier en er komt een picknickset;

Meidoornlaan:

De speelplek aan de Meidoornlaan gaan we wat vergroten door de groenstrook aan weerskanten te verkleinen. Er komt een nieuwe glijbaan en het duikelrek en draaitoestel van de Lavendellaan verplaatsen we naar hier. Verder wordt de zandondergrond vervangen door gras om de toegankelijkheid te verbeteren.

Sleedoornlaan:

De speelplek aan de Sleedoornlaan zal vervallen. De speeltoestellen van deze plek die herbruikbaar zijn, slaan we op om ze voor vervanging te kunnen inzetten op andere locaties in Valkenswaard. In plaats van de speelplek, vergroten we de groenstrook aan de Sleedoornlaan en komen er twee knikkertegels. Ook brengen we het ‘hink-stap-spring-parcours’ uit de Lavendellaan over naar hier.

Kornoeljelaan:

We meldden het onlangs al in een nieuwsbericht: Er komt een nieuwe, natuurlijke speelplek aan de Kornoeljelaan. De plannen hiervoor worden samen met de Wijkcommissie en bewoners verder uitgedacht. De exacte locatie is nog niet bekend. Het huidige trapveld blijft in ieder geval gehandhaafd. Realisatie van deze plek vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats in het najaar van 2019. 

Vragen of opmerkingen

De werkzaamheden vinden vooral op de speelplekken zelf plaats. Eventuele overlast zal daarom beperkt blijven. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via een bericht naar het volgende mailadres; speelplekken, of telefonisch met A. Lavrijssen, via nummer 040-2083595.