Aanpassen speelplekken in gemeente Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 03-11-2017.

06 oktober 2017 - De speelplekken in de gemeente Valkenswaard staan de laatste tijd volop in de belangstelling.

Wij krijgen er ook vragen over. Daarom in dit artikel een toelichting op de huidige stand van zaken.
Sinds begin 2017 is de gemeente gestart met het aanpakken van alle ruim 100 speellocaties in Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft. Dat is een hele operatie, die enkele jaren tijd zal vragen en in fasen verloopt.
De uit te voeren werkzaamheden lopen uiteen van het verwijderen van een hekwerk tot een complete renovatie. Enkele locaties blijven zoals ze zijn. Verder zullen er ook speelplekken moeten verdwijnen. Bedoeling is dat in elk geval alle wijken/kernen minimaal één grote speelplek hebben. Enkele kleinere moeten daarvoor wijken. Hierover heeft de gemeente al overleg gevoerd met alle wijkorganen.

Achtergrond

De gemeenteraad heeft een Speelruimte- en Beheerbeleid vastgesteld en daarbij ook een bezuinigingsopdracht meegegeven. Het college heeft een besluit genomen over de wijze waarop dit beleid uitgevoerd zal worden.

Samenwerking en ruimte voor initiatieven

Uitgangspunt bij de uitvoering is om inwoners hierbij zoveel mogelijk te betrekken, zowel de volwassenen als de kinderen. Goed om te weten: hierbij is zeker ruimte voor initiatieven van inwoners. Bijvoorbeeld om de gemeente te ondersteunen bij het beheren van een speelplek. Heeft u een voorstel? Neem contact op met de wijkcoördinatoren bij de gemeente en bespreek uw ideeën met hen. Of kaart uw idee aan bij de wijkcommissie/wijkraad in uw buurt.

Eigentijdse invulling speelplekken

Een bezuiniging is geen prettige aanleiding voor het aanpassen van speelplekken. Wel geeft de omvorming ons de kans om speelplekken op een eigentijdse manier in te richten. De ideeën over speelplekken zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Tegenwoordig wordt niet  automatisch een hek om de speelplaats gezet, maar laten we de speelplek bijvoorbeeld onderdeel worden van het landschap/een plantsoen. Ook vinden we natuurlijke elementen op een speelplek belangrijk. Die stimuleren kinderen om zelf inventief blijven, in plaats van voorgeschreven regels te volgen om een toestel te gebruiken.
Naast reguliere speelplekken in de openbare ruimte, hebben we meer aandacht voor bewegen, ook op andere locaties, omdat we steeds minder bewegen in het dagelijks leven. Dat geldt zowel voor kinderen, als voor volwassenen. Ook hiermee gaan we aan de slag, bijvoorbeeld met bewegingsapparaten, zoals een buiten-fitnesstoestel, in de buurt van een gezondheidscentrum. Verder is de toegankelijkheid van speelplekken een belangrijk item. Een speelplek moet bereikbaar zijn, ook als iemand niet goed ter been is. Door bijvoorbeeld een ondergrond van gras te maken, in plaats van zand, verbeteren we de bereikbaarheid al. Speeltoestellen kunnen ook toegankelijker gemaakt worden. Er zijn toestellen die voor mensen in een rolstoel te gebruiken zijn. Ook kleurgebruik kan veel veranderen voor bijvoorbeeld slechtzienden.
Al deze thema’s kunnen het spelen in Valkenswaard beter en leuker maken. Veel dingen dus  om rekening mee te houden. Het is een mooie uitdaging voor ons als gemeente, samen met inwoners van alle leeftijden.

Uitvoering in fasen

Zoals gemeld gaan we in fasen, per wijk/kern, aan de slag met de speelplekken. We zijn dit jaar gestart met de wijk Turfberg en met Borkel en Schaft.
Tijdens inloopbijeenkomsten hebben de wijkorganen en buurtbewoners, samen met de gemeente gekeken naar eerste ontwerpen van de verschillende speelplekken. De bijeenkomsten leverden heel waardevolle informatie op die we zover mogelijk hebben verwerkt in de definitieve ontwerpen.

Borkel en Schaft
Na de presentatie in Borkel, heeft het DorpsInitiatief (DI) de bal opgepakt. DI heeft de verschillende wensen verzameld en teruggekoppeld naar de gemeente. Zo waren bewoners in de Beugelstraat heel tevreden met de inrichting van het speeltuintje. Hier zullen daarom maar enkele kleine aanpassingen komen en wordt een toestel vernieuwd.

Turfberg
Hieronder de belangrijkste resultaten in de wijk Turfberg.

  • De speellocatie aan de Warande is aangepast. Goals zijn vernieuwd en de basket, jeu de boules baan en een klimtoestel zijn verwijderd.
  • De speelplek aan de Lucasstraat/Fretstraat gaan we binnenkort compleet renoveren. Voor het ontwerp kregen we volop goede inbreng van bewoners van omliggende straten. Deze plek gaat veranderen van een stenige speelplek in een groen speelpark.
  • In de Valkenierstraat komt een alternatieve groene inrichting met speelelementen, zonder dat het echt een speeltuin is. We planten hier bijvoorbeeld vier bomen die de suggestie geven van twee goals. Verder gaan we ‘prikkelstruiken’ verwijderen en elementen als een zwerfkei en een boomstam toevoegen.
  • Omwonenden waren het er niet mee eens dat deze speelplek zou moeten verdwijnen. Samen met hen hebben we een oplossing gevonden.
  • Naast zichtbare aanpassingen aan speelplekken, nemen we ook kleine ingrepen mee, zoals het verbeteren van de entree van de speelplek aan de Bosstraat.

Maastrichterweg
De speelplek aan de Maastrichterweg/Kloosterplein is verwijderd. Deze viel buiten de eerste wijken. De plek leverde al geruime tijd overlast op van hangjongeren en is daarom eerder aangepakt. Uiteraard hebben we de omwonenden vooraf geïnformeerd. Het verzoek om de plek te verwijderen, kwam overigens ook uit de omgeving.

Planning

Rest 2017 tot begin 2018:
Vervolg aanpassingen in Borkel en Schaft en in wijk Turfberg.

Eerste helft 2018:
Start project in Dommelen. Bij de opstart vragen we bewoners om de ontwerpplannen te komen bekijken en mee te denken over de eventuele aanpassingen

Tweede helft van 2018:
Start in overige wijken in Valkenswaard (behalve de Turfberg).

Vragen of reacties

Heeft u vragen over of suggesties voor de aanpak van de speelplekken? Stuur dan een e-mailbericht naar speelplekken@valkenswaard.nl. Heeft u een initiatief? U kunt ons mailen of contact opnemen met uw wijkcommissie/wijkraad of de wijkcoördinatoren van de gemeente.