Aanpassen speelplekken in centrum en Hoge Akkers

Dit item is gearchiveerd op 31-07-2020.

2 januari 2020 - Vanaf dinsdag 7 januari start de gemeente met het aanpassen van de speelplekken in het centrum en in de wijk Hoge Akkers. 

Volgens planning zouden de werkzaamheden vóór de bouwvakvakantie gereed moeten zijn.

De gemeente heeft, samen met de werkgroep speelplekken centrum en wijkcommissie Hoge Akkers in juni een bewonersbijeenkomst georganiseerd waar de plannen voor de speelvoorzieningen in de wijken zijn gepresenteerd. De opmerkingen en ideeën, die de toen zijn aangedragen, zijn zoveel mogelijk in de uiteindelijke plannen verwerkt.
Hieronder volgt een globale opsomming van de aanpassingen per speelplek:

Speelplekken in het centrum
 

Meule:

De speelplek aan de Meule komt te vervallen en deze plek wordt ingericht met groen.

Meelkuip:

De speelplek aan de Meelkuip komt te vervallen en op deze plaats worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd.

Maalsteen:

De speelplek aan de Maalsteen komt te vervallen. De helft wordt verhard om de inritten van huisnummer 5 en 7 beter bereikbaar te maken en de andere helft wordt ingericht met groen.

Hegmulder/ Molenwiek:

De speelplek op de hoek Hegmulder/Molenwiek komt te vervallen en deze plek wordt verhard.

Hegmulder ter hoogte van huisnummer 24

Deze speelplek wordt opnieuw ingericht. Er komt een glijbaan met klimrek op een kunstgras ondergrond. Rondom de speelplek komt een groen hekwerk. Het plantvak komt aan de andere zijde van de speelplek met een nieuwe boom. Door deze wijziging vervalt er één parkeerplaats.

Speelplekken in wijk Hoge Akkers
 

Hoekakker/ Heistraat:

Hier zal de wipwap worden verplaatst, er komt een draaitoestel dat vrijkomt na aanvang werkzaamheden Wilhelminapark en er is al een nieuw duikelrek geplaatst. Verder wordt het hekwerk (op de poort na) verwijderd en gaan we het grasveld vlakker maken en doorzaaien.   

Heistraat/ Stakenborgakker:

Het duikelrek dat vrijkomt uit het Wilhelminapark plaatsen we op deze plek met een kunstgras ondergrond. Ook worden zes zwerfkeien geplaatst. Verder verplaatsen we de toegang aan de zijde van de rotonde. De huidige entree sluiten we af met een haag, om te voorkomen dat fietsers vanaf de randweg een kortere weg de wijk in kiezen via de speeltuin.  

Geervalk/ Slechtvalk:

Deze speelplek stond op de lijst om verwijderd te worden. Doordat een aantal buurtbewoners actief gaat deelnemen aan het onderhoud, kan deze speelplek behouden blijven. Buurtbewoners gaan zelf het combinatietoestel schilderen. De basketbalkorf en een gedeelte van de speeltuinafrastering worden wel verwijderd.

De Hagard:

Er komt een nieuwe wipwap, draaitoestel en een kunstgras trapveldje met nieuwe doeltjes. De picknickset wordt verplaatst naar de verharding bij de huidige tafeltennistafel en we verplaatsen een aantal banken en afvalbakken. De tafeltennistafel, een hobbelelement, het boter/kaas en eieren spel, een draaitoestel en de doeltjes, worden verwijderd.

Vragen of opmerkingen

De werkzaamheden vinden vooral op de speelplekken zelf plaats. Eventuele overlast zal daarom beperkt blijven. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via een bericht naar het volgende mailadres; speelplekken@valkenswaard.nl, of telefonisch met A. Lavrijssen, via nummer 040-2083595.