Aanpassen oversteek Damianusdreef

Dit item is gearchiveerd op 08-07-2020.

22 juni 2020 - Vanaf woensdag 24 juni gaat de gemeente de fietsoversteken aanpassen op de Damianusdreef  in Dommelen, ter hoogte van het Jorisdal.

Vorig jaar zijn hier tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan en fietspaden twee zebrapaden aangebracht. De voorrangsregeling op deze locatie blijkt niet voor iedereen duidelijk te zijn. Weggebruikers hebben hun zorgen geuit over de veiligheid. Daarom is er nu voor gekozen om de situatie aan te passen.

De zebrapaden blijven gehandhaafd en de twee fietsoversteken worden verwijderd. Fietsers uit Jorisdal en Escudohof steken voortaan via de kruising over, iets wat in de praktijk al veelvuldig gebeurt. Fietsers dienen dan voorrang te verlenen aan het doorgaande verkeer op de Damianusdreef.

Alléén de overstekende voetgangers op de zebrapaden, hebben dan nog voorrang op het doorgaand verkeer op de Damianusdreef.

Voor deze werkzaamheden is geen afsluiting noodzakelijk. Het verkeer, inclusief de bus, kan gewoon gebruik maken van de Damianusdreef. Wel kan er een geringe vertraging ontstaan doordat verkeersregelaars de verkeersstroom even moeten begeleiden. De werkzaamheden duren circa één week.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met R. Jacobs, bereikbaar via (040) 2083798.