Aanbrengen asfalt Nieuwe Waalreseweg

Dit item is gearchiveerd op 09-07-2020.

26 juni 2020 - De gemeente Valkenswaard gaat het asfalt vernieuwen op een gedeelte van de Nieuwe Waalreseweg.

Het gaat om de rijbaan tussen de rotonde met de Weegbree/De Hazelaar en de komgrens met Waalre, nabij tuincentrum Coppelmans. De werkzaamheden starten op dinsdagavond 7 juli om 19.00 uur en duren tot woensdagochtend 06.00 uur. Er is bewust gekozen voor een uitvoering op dit moment omdat de Heikantstraat in Waalre dan nog is afgesloten en het verkeer al wordt omgeleid. Een uitvoering ’s-avonds en ’s-nachts is noodzakelijk vanwege een zeer beperkte bereikbaarheid van de tussen Waalre en Valkenswaard gelegen woningen en bedrijven.
Het fietspad blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open.

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden en kunnen bij calamiteiten het werkvak passeren. De werkzaamheden zijn ook afgestemd met de gemeente Waalre en de busmaatschappij. De bewoners en bedrijven aan de Nieuwe Waalreseweg en Heikantstraat zijn per brief geïnformeerd.

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer R. Jacobs, tel. 040-2083798.

Heikantstraat Waalre weer open

Als de Nieuwe Waalreseweg op woensdagochtend 8 juli weer open gaat, zal ook de Heikantstraat open blijven. Dit in tegenstelling tot eerder gepubliceerde berichten en borden langs de weg, waarop is aangegeven dat het werk aan de Heikantstraat tot 13 juli of medio juli zou duren.