26 Juni onderhoud Tienendreef van start

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

Update 23 juni 2017– Zoals eerder aangekondigd vindt het groot onderhoud aan de Tienendreef nog vóór de bouwvakvakantie plaats.

Aannemer Heijmans start op maandag 26 juni met het werk. De rijbaan van de Tienendreef krijgt vanaf de kruising Nieuwe Waalreseweg-Tienendreef tot aan de rotonde bij de Damianusdreef een nieuwe, verstevigende asfaltdeklaag. Aan de inrichting van de Tienendreef verandert verder niets. Vanaf 26 juni is de weg afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van een klein deel (zie hierna). Het werk duurt naar verwachting tot vrijdag 14 juli.

Omleidingsroute-bereikbaarheid

Het verkeer richting Dommelen wordt omgeleid via de Nieuwe Waalreseweg-Dommelseweg-Bergstraat-Brouwerijdreef en vice versa.
Vanaf maandag 26 juni tot en met dinsdag 4 juli blijft op het deel van de Tienendreef tussen de Norbertusdreef en de rotonde bij de Damianusdreef, de rijbaan in één richting open voor verkeer. Het verkeer komend uit Bergstraat-Norbertusdreef kan dan nog linksaf slaan en naar de rotonde bij de Damianusdreef rijden. Met het open houden van dit weggedeelte in één richting, proberen we de overlast voor het gebied rond De Belleman en de achterliggende wijk zoveel mogelijk te beperken en het gebied zo goed mogelijk bereikbaar te houden.Vanaf woensdag 5 tot en met woensdag 12 juli is ook dit deel van de Tienendreef afgesloten voor verkeer.
Het tankstation aan de Tienendreef is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar voor autoverkeer.

Fietspaden wel in gebruik

De fietspaden bij de Tienendreef blijven wel in gebruik, omdat daaraan geen werkzaamheden plaatsvinden. Wel vragen wij fietsers/bromfietsers extra op te letten in verband met werkverkeer. Er komt een oversteek voor fietsers en voetgangers vanuit de Norbertusdreef richting winkelcentrum De Belleman en terug.

Gewijzigde route bussen

De bussen (buslijn 317) zullen van 26 juni tot 14 juli ook de omleidingsroute volgen.
Kijk voor informatie over de bussen op www.bravo.info.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stel ze zo mogelijk per e-mail via asfaltonderhoud@valkenswaard.nl. U kunt ook bellen naar het Klantcontactcentrum, telefoonnummer (040) 208 3444.
Zie voor een overzicht van de omleidingsroute en de wegafsluitingen het kaartje onderaan deze webpagina.