Definitieve Rapportage Toekomst Eurocircuit

Download definitieve rapportage Toekomst Eurocircuit

Download bijlagenboek definitieve rapportage Toekomst Eurocircuit

Download de printversie van het bijlagenboek

Voor u ligt de definitieve rapportage Toekomst Eurocircuit. Hoe kunt u deze rapportage het beste lezen?

 • Deel I het kader
  Hierin wordt het kader beschreven waarbinnen het project Toekomst Eurocircuit is uitgevoerd.
 • Deel II het proces
  In dit tweede deel wordt uitgebreid ingegaan op het gevoerde proces. Welke aanpak is gehanteerd en welke stappen zijn doorlopen?
 • Deel III de scenario’s
  In dit derde gedeelte worden de vijf scenario’s beschreven.
 • Deel IV beoordeling scenario’s
  In dit vierde deel zijn de vijf scenario’s beoordeeld op basis van 9 beoordelingscriteria. Wat zijn de effecten van ieder scenario? Ook leest u hier de samenvatting van de enquête onder de inwoners van Valkenswaard over het Eurocircuit.
 • Deel V bijlagenboek
  In het vijfde deel van de rapportage zijn alle bijlagen opgenomen. Dit zijn gespreksverslagen en rapporten van verschillende adviesbureaus en ander externe partijen. Ook vindt u hier het onderzoeksrapport van de enquête.