Monumenten

Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten

De gemeente Valkenswaard ondersteunt eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten, zodat de monumentale waarden van deze monumenten zoveel mogelijk behouden blijven.

Ga verder naar de pagina

Overzicht bijzondere bomen

De gemeente Valkenswaard heeft een lijst met bijzondere bomen: waardevol en monumentaal. Wil je weten waar ze staan en hoe ze heten? Bekijk dan de overzichtskaart.

Ga door naar de pagina

Erfgoed op de kaart

Ben je benieuwd naar het cultureel erfgoed in Valkenswaard? Bekijk dan de Erfgoedkaart of gebruik je smartphone!

Ga door naar de pagina

Erfgoedbeleid

De gemeente Valkenswaard is bezig om het erfgoedbeleid te herzien. Hier kunt u het concept erfgoedbeleid met bijlagen inzien. De planning is om het beleid in december 2021 aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

Ga verder naar de pagina

A2-Erfgoedcommissie taken

De A2-Erfgoedcommissie is een adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders adviseert over alle zaken die de cultuurhistorie in de gemeente aangaan. 

Ga verder naar de pagina

Overzicht monumenten

Een overzicht van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische objecten in Valkenswaard.

Ga door naar de pagina

A2-Erfgoedcommissie agenda en verslagen

De A2-Erfgoedcommissie komt eens in de acht weken samen. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Ga verder naar de pagina