Compact Kernwinkelgebied

In Valkenswaard is sprake van een hoge winkelleegstand. Recent onderzoek laat zien dat als gevolg van een aantal trends de winkelleegstand verder zal toenemen. Een hoge winkelleegstand is funest voor de aantrekkelijkheid van het centrum, zowel voor bezoekers als ondernemers. Omdat het niet realistisch is om alle leegstaande winkels opnieuw te vullen met winkels, is het nodig om winkels in een kleiner aaneengesloten winkelgebied te concentreren. Zo ontstaat een compacter en aantrekkelijker winkelgebied met minder winkelleegstand.

Aanvraagformulier transformatiesubsidie voor pandeigenaren

Aanvraagformulier verplaatsingssubsidie voor winkeliers