Informatie en publicaties

Plannen, onderzoek en het laatste nieuws over de nieuwe wijk Lage Heide.

Magazine Lage Heide

Lage Heide magazine is een gezamenlijke uitgave van Project Zuid en de gemeente. Een leuk tijdschrift dat u laat proeven van de nieuwe wijk en Dommelen en Valkenswaard als directe omgeving. U kunt het hier downloaden:

Onderzoeken Lage Heide

In een nieuwe wijk bouwen kan niet zonder dat er onderzoek wordt gedaan naar de verkeerssituatie, de bodemgesteldheid, archeologische vindplaatsen, enzovoort. Hier vindt u de belangrijkste onderzoeken inclusief archeologische onderzoeken.

Uitslag broedvogelonderzoek 2017: meer nieuwe soorten

In 2006 inventariseerde Vogelwerkgroep De Kempen de natuur rond Lage Heide op broedvogels. De nieuwe wijk was destijds al volop in ontwikkeling, maar in de praktijk werd er nog niet gebouwd. Elf jaar later is de wijk al voor een groot deel gebouwd, maar heeft ook het omliggende Dommeldal een impuls gekregen. Tijd voor een nieuwe inventarisatie. Download het rapport.  

Uitwerkingsplan Lage Heide Natuur

De cultuurhistorische waarden van het Dommeldal, met zijn kleinschalige structuur, houtsingels en zandwegen, moeten behouden blijven. Het gebied wordt een afwisselend geheel van bos, grazige vegetaties, struweel, open graslanden, moeras en poelen. Opvallend onderdeel in het plan is de ontwikkeling van een 15 ha grote landgoederenzone, waarin struweelvogels, kleine zoogdieren en watergebonden flora en fauna een kans krijgen. Bestaande weilanden en akkers worden getransformeerd in bloemrijk grasland.

Het uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur' vindt u op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl onder 'plannen in werking'.

Publicaties

Nieuwsbrieven en themapagina's Lage Heide

Bekijk de themapagina's Lage Heide. Via de nieuwsbrieven, zie de downloads onderaan deze webpagina, worden de bewoners in de directe omgeving van de nieuwe wijk op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.