Kosten naar draagkracht

Gemeente houdt rekening met draagkracht bij berekenen kosten

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard besloten om in 2018 een nieuwe berekeningsmethode in te voeren voor alle ‘inkomensafhankelijke gemeentelijke regelingen’. Dit zijn bijvoorbeeld minimaregelingen, zoals bijzondere bijstand en collectieve ziektekostenverzekering en Wmo-voorzieningen. Over de nieuwe methode zijn al enkele artikelen in de pers verschenen. Daarom geven we hieronder wat meer uitleg.

Waarom een nieuwe methode?

De gemeente wil een einde maken aan de opeenstapeling van kosten voor inwoners die van meerdere regelingen gebruik maken, aan de ‘armoedeval’ en aan het herhaaldelijk verzoek aan mensen om hun inkomensgegevens aan te leveren.

Tot 2018 was er bij elke regeling sprake van andere spelregels om iemands inkomen te bepalen en de eigen bijdrage of tegemoetkoming. Inwoners moesten bij een nieuwe aanvraag vaak opnieuw inkomensgegevens aanleveren en de gemeente hield niet altijd rekening met de totale kosten die mensen hebben die van meerdere regelingen gebruik maken.
Verder was er sprake van harde inkomensgrenzen. Hierdoor kon iemand met nét iets meer inkomen veel minder tegemoetkoming krijgen. Dit noemen we de ‘armoedeval’.
Dit alles verandert door de invoering van de nieuwe methode.

Hoe werkt de nieuwe methode?

Als een inwoner zich  nu meldt voor een gemeentelijke regeling, kijken we met de nieuwe regeling nog maar één keer naar uw inkomen. De gemeente bepaalt welk deel van het inkomen iemand maximaal moet betalen. Voor degenen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, is die bijdrage minimaal. Van het gedeelte van het inkomen boven 110%, betaalt iemand maximaal 30%. Komen de kosten boven dat maximum, dan betaalt de gemeente deze kosten.

Voor wie is dit bedoeld?

Het is bedoeld voor alle inwoners die van gemeentelijke voorzieningen/regelingen gebruik maken. Vooral mensen die gebruik maken meerdere regelingen en mensen met een kleine portemonnee gaan er op vooruit.
Er geldt een overgangsregeling van 5 jaar. De eerstkomende 5 jaar gaat er dus niemand op achteruit.

Wanneer gaat het in?

Zoals aangegeven, heeft de gemeenteraad pas kort geleden het besluit genomen. De gemeente gaat nu de draagkracht van alle bestaande deelnemers aan voorzieningen/regelingen opnieuw bepalen. Dit gaat om ongeveer 3.000 inwoners/huishoudens. Wij gaan er vanuit dat wij voor deze berekeningen het hele jaar 2018  nodig hebben. De nieuwe bepaling geldt dan wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.
We willen ook zo snel mogelijk nieuwe aanvragen volgens de nieuwe methode gaan behandelen. Dit zal vóór de zomer van 2018 van start gaan.

Maakt u gebruik van inkomensafhankelijke gemeentelijke regeling(en)?

Dan hoeft u niets te doen. Gedurende 2018 ontvangt u van ons een brief met meer informatie.

Meer informatie

Actuele informatie vindt u op deze pagina. Met vragen kunt u ook bellen naar het Klantcontactcentrum van de gemeente via nummer (040) 20 83 444.

Ga verder naar de veelgestelde vragen