Koopwoningen

Stimuleringsregelingen 

Koopgarant

De Koopgarantregeling wordt niet meer toegepast. 

Starterslening

De gemeente Valkenswaard heeft deelgenomen aan de startersregeling maar deze regeling is per medio 2015 komen te vervallen.

Nationale Hypotheek Garantie

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. Als u de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner, springt NHG bij.

Nationale Hypotheek Garantie

Financiële dienstverleners 

Ook banken en andere financiële instellingen bieden verschillende regelingen aan om starters een eindje op weg te helpen.