Kinderopvang

De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente. Een inspecteur van de GGD bezoekt elk jaar kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (040) 208 3444.

Overzicht kinderopvang Valkenswaard

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten

Als u een kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau wilt starten, moet u voldoen aan bepaalde eisen. 

Ga verder naar informatie van de Rijksoverheid

Strenge starterseisen

Door ‘streng aan de poort’ te zijn, gaan GGD’en voor de registratie van een nieuwe kinderopvanginstelling strenger kijken of aan de eisen wordt voldaan. 

Controle

Kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen worden elk jaar gecontroleerd. De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

  • Hoe is de pedagogische praktijk?
  • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
  • Hoe groot zijn de groepen?
  • Heeft elke medewerker in de opvang een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
  • Heeft elke medewerker de juiste diploma's?

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die, bij start en inschrijving van de opvang, aan de wettelijke eisen voldoen (hierin speelt ook de GGD een toetsende rol). In het register vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Ook voor peuterspeelzaalwerk kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Inspectierapport GGD opvragen

Zoek in het Landelijk Register Kinderopvang naar de organisatie waarover u het rapport wilt lezen. U kunt het GGD-rapport meteen downloaden. Het rapport kunt u ook altijd bekijken bij de organisatie zelf.

Klacht over kinderopvang

Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u binnen drie maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Per januari 2016 moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij deze commissie.

Heeft u als oudercommissie een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.