Jeugdzorg

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid heeft betrekking op alles wat de gemeente doet, dat invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden of de maatschappelijke positie van jongeren op alle leefgebieden. Jongeren ontwikkelen zich in de volgende contexten:

  • woonomgeving en gezin, gemeentetaken in deze fase: ondersteuning in de opvoeding, gezondheidszorg, kinderopvang, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
  • school en werk, gemeentetaken in deze fase: onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen;
  • sociale omgeving, gemeentetaken in deze fase: sociaal-cultureel werk, jeugd- en jongerenwerk, sport, cultuur, buitenschoolse opvang.

U kunt bestanden met betrekking tot jeugdbeleid hier downloaden:

Jeugd en gezondheid

Voor alle vragen op het gebied van gezondheid van uw kind(eren) zoals vaccinaties, voeding, beweging of alcohol- of drugsgebruik kunt u terecht bij het team jeugdgezondheid van de GGD Zuidoost Brabant.

Jongerenraad

De gemeente heeft een officiĆ«le jongerenvertegenwoordiging: de Jongerenraad Valkenswaard. Deze vertegenwoordigt alle jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, naar de gemeente, maar ook naar andere instanties. De Jongerenraad Valkenswaard heeft tot taak:

  • toezicht houden op jeugdbeleid van de gemeente
  • adviseren over alle zaken die de jeugd betreft
  • zelf voorstellen doen aan het college van B&W en gemeenteraad
  • organiseren van concrete projecten
  • meedenken over thema's die jeugd aangaan
  • initiatieven nemen om de samenwerking tussen het jeugdwerk en de jeugd zelf te bevorderen

Zo denkt de raad mee over bijvoorbeeld het uitgaansbeleid, het veiligheidsbeleid, maar ook het vrijwilligersbeleid en natuurlijk het jeugdbeleid. Daarnaast voert de raad zelf projecten uit met en voor jongeren.