Hulp bij werk zoeken

Hulp bij werk zoeken

Wie kan werken, moet werken. De afdeling Werk en Inkomen kan u op verschillende manieren helpen bij het vinden van werk. Als u tijdelijk geen werk heeft en geen geld verdient, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een uitkering is altijd een tijdelijke oplossing; wij richten ons er samen op dat u zo snel mogelijk werk vindt en zoveel mogelijk in uw eigen onderhoud kunt voorzien.

De afdeling Werk en Inkomen kan u helpen bij het vinden van werk. Wij brengen samen met u, uw situatie in beeld en bedenken samen wat u nodig heeft om weer aan het werk te gaan. Onze medewerkers ondersteunen u direct na de aanmelding bij het vinden van werk. Het is hierbij van belang u de afspraken die gemaakt worden nakomt en dat u zich volledig inzet.

U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe baan. Dat betekent dat u:

  • zelf actief zoekt naar vacatures; en
  • zelf solliciteert en onderzoekt wat de eisen van de mogelijke werkgever zijn.

Persoonlijke voorkeur

Bij het zoeken en vinden van een baan, gaan we niet vanzelfsprekend uit van uw persoonlijke voorkeur. Al het werk dat ‘algemeen geaccepteerd’ is en aansluit op uw kennis en vaardigheden, kan uw werk worden. Dit staat omschreven in de Participatiewet (Pw). Het uitgangspunt is dat u zo snel mogelijk terugkeert op de arbeidsmarkt en in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien.

Als u niet kunt werken

Als u vertelt dat u niet kunt werken door medische of psychisch problemen, dan wordt dit onderzocht. Dit onderzoek voert een onafhankelijke arts uit. Het kan zijn dat uit dat onderzoek blijkt dat u bepaald werk wel kunt doen. U krijgt dan een gesprek met een arbeidsdeskundige die uw mogelijkheden verder gaat onderzoeken. Als u aan het werk kunt, wordt het aantal uren vastgesteld. Dit kan betaald werk of vrijwilligerswerk zijn. Als u meer uren kunt werken, dat gaat u dat ook doen.

Ontheffing

Als uit het onderzoek van de arts blijkt dat u op dat moment niet kunt werken, dan kunt u tijdelijk een ontheffing krijgen. U hoeft dan niet op zoek naar een baan. Wanneer de periode van uw ontheffing is afgelopen, wordt uw situatie opnieuw bekeken. Is uw situatie verbeterd, dan wordt u aangemeld voor een traject naar werk zoals hierboven beschreven is.

Sollicitatieplicht

Er wordt van u verwacht dat u volledig meewerkt bij het zoeken naar een nieuwe baan. Daarbij hoort solliciteren; brieven schrijven en sollicitatiegesprekken voeren.

Scholingstraject/werkleertraject

Vraagt u een bijstandsuitkering aan of ontvangt u een bijstandsuitkering, dan kan de afdeling Werk en Inkomen u een scholingstraject of werkleertraject aanbieden. Beide trajecten hebben tot doel de afstand tot het verkrijgen van een betaalde baan te verkleinen of te overbruggen. Voorbeelden zijn groepsbegeleiding gericht op solliciteren of het traject bij het Werkleerbedrijf.

Participatieplaatsen

De afdeling Werk en Inkomen kan een zogeheten participatieplaats aanbieden aan mensen van 27 jaar of ouder die moeilijk aan werk komen. Bij een participatieplaats staan niet de te verrichten werkzaamheden centraal, maar het leren werken of het (opnieuw) wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken waaraan in een participatieplaats gewerkt kan worden.
De duur van de participatieplaats is wettelijk beperkt tot maximaal vier jaar. Tussentijds zal steeds beoordeeld worden of de participatieplaats wordt voorgezet. Hierbij behoudt u uw uitkering.

Starten eigen bedrijf

De afdeling Werk en Inkomen kan u ondersteunen bij het starten van een eigen bedrijf via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz vormt onderdeel van de bijstandswetgeving. Het biedt mogelijkheden voor inkomensaanvulling of een lening voor bedrijfskapitaal.

Re-integratietraject

Bij een re-integratietraject bekijkt de afdeling Werk en Inkomen, samen met u, wat de kortste weg naar werk is. U moet elk aanbod voor re-integratie accepteren.
De afdeling Werk en Inkomen vindt individueel maatwerk hierin belangrijk en werkt daarom samen met meerdere re-integratiebedrijven.

Voor meer informatie neemt u contact op met uw contactpersoon.