Geveltuintjes

Valkenswaard start proef met geveltuintjes

De gemeente wil Valkenswaard nog mooier en groener maken. Daarom is via een pilot de mogelijkheid onderzocht om 'kale' straten op te fleuren met geveltuintjes. 

Een geveltuintje is een smal tuintje tegen de voorgevel of zijgevel van een woning. In wijken waar geen ruimte is voor een ‘echte’ voortuin, geven geveltuintjes een groen en fleurig straatbeeld. Ze zijn maximaal 45 centimeter breed, dat is anderhalve stoeptegel.

Klimaatverandering

Geveltuintjes hebben veel voordelen. Een daarvan is dat ze Valkenswaard klimaatbestendiger maken. Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hevige stortbuien. Er valt dan zoveel regen dat het riool volloopt en straten blank komen te staan. Daar hebben we in Valkenswaard helaas al ervaring mee. Geveltuintjes dragen ertoe bij dat water gemakkelijker de grond in kan en dus niet in het riool terechtkomt. Ook hittegolven komen de laatste jaren steeds vaker voor. Stenen en tegels houden warmte vast, waardoor het snikheet kan worden in de straat. Planten geven juist verkoeling.

Meer biodiversiteit

Ook voor de natuur zijn geveltuintjes een zegen. Het is een groeiende trend in Nederland om je voor- en achtertuin te betegelen. Dat zorgt ervoor dat er in woonwijken steeds minder struiken, bloemen en planten staan waar kleine dieren beschutting en voedsel vinden. Door de komst van geveltuintjes krijgen vogels, bijen en vlinders weer meer  kansen. En tot slot: uit onderzoek blijkt dat ook mensen blij en minder gestrest worden van groen in de wijk. Kortom, geveltuintjes maken de straat fleuriger, klimaatbestendiger en aantrekkelijker voor mens en dier.

Proef met geveltuintjes gestart

Per 18 augustus is de mogelijkheid tot aanmelden gestopt en bekijken we met belangstellenden, die zich hebben opgegeven voor de pilot, hoe de aanleg verder verloopt en voor welke plantjes wordt gekozen. In de loop van september beginnen we met de daadwerkelijke aanleg en zullen de eerste resultaten zichtbaar worden.

Als de proef slaagt, zal aan de raad worden voorgesteld om het geveltuintjesproject verder uit te rollen in Valkenswaard en wordt de mogelijkheid om u aan te melden weer opengesteld.

Foto: Jurgen van Hoof

Te downloaden: