Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Financiële hulp aan zelfstandigen

U ontvangt een bijstandsuitkering van de afdeling Werk en Inkomen? En u wilt als zelfstandige aan de slag? Bespreek dan uw plannen met uw contactpersoon bij de afdeling Werk en Inkomen. Deze kan u dan doorverwijzen naar een medewerker Bbz. Maar dit kan alleen als uw contactpersoon u hiervoor toestemming geeft.

Bent u zelfstandig ondernemer? En is het moeilijk om in uw eigen levensonderhoud te voorzien? Dan is het belangrijk dat u niet met uw bedrijf stopt. U kunt namelijk onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiermee kunt u, met uw bedrijf of als zelfstandige, in uw eigen levensonderhoud blijven voorzien.

Uitkering voor zelfstandigen (BBZ)

Voorwaarden Bbz

Voor het recht op bijstand voor zelfstandigen is van belang dat u zelfstandige wordt of bent. U wordt als zelfstandige beschouwd als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder maar hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • U woont in Nederland, uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u oefent uw zelfstandig beroep in Nederland uit;
  • U hebt alle vereiste papieren en vergunningen;
  • U werkt of u gaat minimaal 1225 uur per kalenderjaar als ondernemer werken;
  • U hebt (samen met degenen met wie u het bedrijf heeft) de volledige zeggenschap over uw bedrijf en u draagt hier ook de financiële risico’s van.

Oudere zelfstandige

Bent u zelfstandige tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd? En komt uw inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ). Belangrijk is dat u niet bent gestopt met uw bedrijf.

U kunt een beroep doen op de IOAZ voor woonkosten, eten en andere noodzakelijke kosten. U kunt de uitkering ook aanvragen als u binnenkort werkloos wordt.

Uitkering voor oudere zelfstandigen (IOAZ)