2019

Het inwoneraantal van onze gemeente per 1 januari 2019 is door het CBS definitief vastgesteld op 15294 mannen en 15616 vrouwen = 30.910 totaal.