2018

Het inwoneraantal van onze gemeente per 1 januari 2018 is door het CBS definitief vastgesteld op 15.165 mannen en 15489 vrouwen = 30.654 totaal.