Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Eurocircuit

Het Eurocircuit in Valkenswaard is al een aantal jaar  een veelbesproken onderwerp. Er bestond veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag op het terrein en het onderliggende bestemmingsplan dateert uit 1977.

In 2018/2019 heeft de gemeente stappen ondernomen om het bestemmingsplan voor het Eurocircuit te actualiseren. In verband met de opkomende stikfstofproblematiek bleek het nieuwe ontwerpbestemmingsplan gaandeweg juridisch niet langer houdbaar. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenteraad het besluit heeft genomen om het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit niet vast te stellen. 

Tegelijk is de maatschappelijke discussie omtrent het Eurocircuit groot en deze neemt ook alsmaar toe. De opgave is dan ook veel breder dan enkel een stikstofopgave, voortkomend uit de actualisatie van het bestemmingsplan. Daarom wil de gemeente de toekomst van het Eurocircuit breder oppakken dan alleen de actualisatie van het bestemmingsplan.  

Toekomstplan

In 2020 wordt daarom ingezet op de uitwerking van een aantal scenario’s voor de toekomst en het gebruik van het terrein, samen met belanghebbenden en betrokkenen. Op die manier wil de gemeente met zoveel mogelijk draagvlak aan een nieuwe toekomst bouwen. Op deze website vindt u onder ‘Toekomst Eurocircuit’ alle informatie over dit project.

Lopende zaken

Tegelijkertijd is het Eurocircuit in gebruik en lopen er veel zaken. Onder ‘Eurocircuit Nu’  is alle informatie over lopende zaken en ontwikkelingen op en rond het Eurocircuit te vinden die niet binnen het Toekomstplan thuishoren.

Contact of meer informatie

Heeft u na het lezen van de informatie op de website vragen of wilt u meer weten? Stuur dan voor vragen over lopende zaken een e-mail naar Suzan Looijmans, suzan.looijmans@valkenswaard.nl. Voor vragen over het toekomstplan voor het Eurocircuit stuurt u een e-mail naar Maarten van Leeuwen, maarten.van.leeuwen@valkenswaard.nl

Eurocircuit Nu

Toekomst Eurocircuit

Nieuws Eurocircuit