Eurocircuit

Het Eurocircuit in Valkenswaard is jaren een veelbesproken onderwerp. Er bestaat onduidelijkheid over wat wel en niet mag op het terrein en het onderliggende bestemmingsplan dateert uit 1977.

Eerder heeft de gemeente geprobeerd het bestemmingsplan voor het Eurocircuit te actualiseren. In verband met de opkomende stikfstofproblematiek bleek het nieuwe ontwerpbestemmingsplan gaandeweg juridisch niet langer houdbaar. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenteraad het besluit moest nemen om het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit niet vast te stellen. 

Tegelijk is de maatschappelijke discussie omtrent het Eurocircuit groot. De opgave is dan ook veel breder dan enkel een stikstofopgave, voortkomend uit de actualisatie van het bestemmingsplan. Daarom pakt de gemeente de toekomst van het Eurocircuit zorgvuldig aan.

Definitieve Rapportage Toekomst Eurocircuit

Nieuwsbericht definitieve rapportage Toekomst Eurocircuit

Meest recente update nieuws Eurocircuit

Toekomstplan

In 2020 is een projectteam opgezet dat de toekomstscenario’s van het circuit terrein samen met belanghebbenden en betrokkenen bespreekt. Op die manier wil de gemeente met zoveel mogelijk draagvlak aan een nieuwe toekomst bouwen, die past bij de wensen van de inwoners. Het Eurocircuit terrein is er voor u!

Contact of meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het Eurocircuit? Stuur dan een e-mail naar toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl. Ook voor andere vragen kunt u ons mailen.

     

Nieuws Eurocircuit

Toekomst Eurocircuit

Eurocircuit Nu