Bestrijding

   

Preventief spuiten met biologisch middel

Vanaf begin april kan het preventief spuiten met het biologisch middel Xentari gestart worden, dit wordt per week gemonitord. De bestrijding gaat via nevelbespuitingen met een bacteriepreparaat. Vanwege de verneveling en het mogelijke verwaaien van de brandharen van de rupsen, raadt de gemeente iedereen aan om niet in de buurt van de spuitnevel te komen en ook huisdieren op voldoende afstand te houden. De gemeente bestrijdt de rupsen vooral langs wegen in de bebouwde kom waar veel eiken staan en vooral langs wegen die op veel gebruikte fiets- en/of wandelroutes liggen.

Inzet van mezenkastjes tegen processierups

Het preventief bestrijden van de rupsen met een biologisch bacteriepreparaat werkt goed, maar kunnen we niet overal toepassen. Denk bijvoorbeeld aan gebieden waar beschermde vlinders zitten. Hier zetten we voor de bestrijding de natuurlijke vijand van de processierups in en dat is de koolmees. Daarbij hebben we hulp gekregen van leerlingen van Were Di 3 en van het IVN afdeling Valkenswaard-Waalre. Vrijwilligers van het IVN hebben op school uitleg gegeven over de koolmezen en over de eisen waaraan een nestkastje moet voldoen. Vervolgens hebben de leerlingen mezenkastjes gebouwd in hun project dat ze ‘The war against the eikenprocessierups’ hebben genoemd.

De gemeente heeft nog een aantal extra kastjes aangeschaft. In totaal waren er 400 beschikbaar. Een deel is opgehangen op plekken waar we niet preventief mogen/kunnen spuiten tegen de eikenprocessierups. Het IVN heeft via een oproep het overige deel aangeboden aan particuliere inwoners.
In de kastjes konden de koolmezen overwinteren en straks hun eieren uitbroeden.

Inwoners die hier belangstelling voor hebben kunnen zich nog melden bij het IVN, bij de heer Gerrit Klitsie, via een mail naar gklitsie1947@kpnmail.nl. De ‘afnemers‘ van de kastjes komen in een monitoringssysteem van het IVN en krijgen ook informatie over het schoonmaken van de huisjes en dergelijke.