Duurzaamheid

Duurzaamheid in Valkenswaard

Samen aan de slag met een toekomstbestendige gemeente

In de Toekomstvisie van Valkenswaard is de keuze gemaakt om in te zetten op jongeren en jonge gezinnen. Daarom willen we ervoor zorgen dat Valkenswaard ook na 2030 een aantrekkelijk woon- en leefklimaat blijft houden voor jongeren en jonge gezinnen. Onze duurzaamheidsvisie dient er mede voor om dit te bereiken én om klimaatdoelstellingen te behalen.
 
In duurzaamheidsvisie zijn de wensen en ambities opgenomen over wat we in Valkenswaard willen bereiken op het gebied van duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat de ontwikkelingen op lange termijn het gewenste effect hebben, maar tegelijk dat onze inwoners en ondernemers baat hebben bij de maatregelen die er uit voortvloeien. Dit kan financieel zijn, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van comfort of gericht op toekomstige generaties. De vervolgstap is het maken van uitvoeringsplannen, zodat de wensen en ambities uit de visie ook werkelijkheid kunnen worden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over duurzaamheid en over de projecten en ontwikkelingen die daarbij horen. Ook plaatsen we hier handige tools en tips, zoals bijvoorbeeld subsidieregelingen.

Lees ook de Duurzaamheidsvisie Valkenswaard

Regionale Energiestrategie

Lees hier alle informatie over de Regionale Energiestrategie (RES).

Naar de pagina

De Groene Zone

Zonnepanelen via de gemeente zonder eigen investering? Dat kan via De Groene Zone. Daar word je volledig ontzorgd en begin je meteen met besparen. Lees meer op de website of kom naar een informatieavond.

Naar de pagina

Bodemenergie

Met een bodemenergiesysteem kunt u op een duurzame manier uw gebouw of woning verwarmen of koelen.

Ga naar hoe bespaar ik energie

Doezaam Valkenswaard

Samen duurzaam doen met het Doezaam-spel. 

Naar de pagina

Elektrische voertuigen en laadpalen

Waar staan in Valkenswaard laadpalen voor uw elektrische auto? Hoe werkt het opladen aan een openbaar oplaadpunt?

Elektrische voertuigen en laadpalen

Klimaatbestendige leefomgeving

Hoe maak ik mijn omgeving klimaatbestendig?

Klimaatbestendige leefomgeving

Subsidie afkoppelen regenwater

Alleen samen kunnen we onze omgeving beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete periodes.

Naar de pagina

Brabantbrede aanpak PFAS

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben de 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' aan de gemeenten in Brabant aangeboden. Hierin wordt geadviseerd over een tijdelijke, lokale PFAS-norm.

Naar de pagina

Energiecollectief Schaapsloop

Coöperatie Energiecollectief Schaapsloop heeft de ambitie om in 2040 een energieneutraal industriegebied Schaapsloop te creëren. 

Naar de pagina