Duurzaamheid

In de Toekomstvisie van Valkenswaard willen we ervoor zorgen dat Valkenswaard een aantrekkelijk woon- en leefklimaat blijft voor jongeren en jonge gezinnen. Daar hoort zorgen voor onze natuur en voor een duurzame omgeving natuurlijk ook bij. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over duurzaamheid en over de projecten en ontwikkelingen die daarbij horen. Ook plaatsen we hier handige tools en tips, zoals bijvoorbeeld subsidieregelingen.

Lees ook de Duurzaamheidsvisie Valkenswaard

Energieloket Valkenswaard

Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Het energieloket Valkenswaard helpt u bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen.

Naar de pagina

Subsidie afkoppelen regenwater

Alleen samen kunnen we onze omgeving beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete periodes.

Naar de pagina

Bodemenergie

Met een bodemenergiesysteem kunt u op een duurzame manier uw gebouw of woning verwarmen of koelen.

Ga naar hoe bespaar ik energie

Regionale Energiestrategie

Lees hier alle informatie over de Regionale Energiestrategie (RES).

Naar de pagina

Brabantbrede aanpak PFAS

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben de 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' aan de gemeenten in Brabant aangeboden. Hierin wordt geadviseerd over een tijdelijke, lokale PFAS-norm.

Naar de pagina

Klimaatbestendige leefomgeving

Hoe maak ik mijn omgeving klimaatbestendig?

Klimaatbestendige leefomgeving

Groene tuintips

Met kleine aanpassingen in uw tuin, maken we Valkenswaard een stukje groener. En dat is niet alleen goed voor de natuur, u bespaart er ook nog eens mee. Doet u mee?

Naar de pagina

Wateroverlast

Hevige regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Lees hier wat de gemeente eraan doet.

Naar de pagina

Transitievisie Warmte

Hoe zorgen we ervoor dat we in Valkenswaard in 2050 geen aardgas meer gebruiken? Dat leggen we vast in een visie.

Naar de pagina

Grootschalige opwek

Lees hier alle informatie over grootschalige opwek.

Naar de pagina

Doezaam Valkenswaard

Samen duurzaam doen met het Doezaam-spel. 

Naar de pagina

Gratis duurzaamheidspakket

Heeft u een eigen woning en wilt u energie besparen? Vraag dan ons gratis pakket aan! 

Naar de pagina

Elektrische voertuigen en laadpalen

Waar staan in Valkenswaard laadpalen voor uw elektrische auto? Hoe werkt het opladen aan een openbaar oplaadpunt?

Elektrische voertuigen en laadpalen

Valkenswaard Klimaatproof

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar, zoals de extreme regenval in juni 2020. Maar ook langdurige droogte en hittegolven zijn gevolgen die vaker voor gaan komen. Hoe gaan we daar nu én de in de toekomst mee om?

Naar de pagina

Gezonde Duurzame Leefomgeving

Gemeente Eindhoven, gemeente Waalre, gemeente Valkenswaard, provincie Noord-Brabant en de TU/ Eindhoven werken samen aan een Gezonde en Duurzame Stedelijke Corridor Eindhoven – Waalre – Valkenswaard.

Naar de pagina

Energiecollectief Schaapsloop

Coöperatie Energiecollectief Schaapsloop heeft de ambitie om in 2040 een energieneutraal industriegebied Schaapsloop te creëren. 

Naar de pagina