Bijzondere bijstand en andere minimaregelingen

Hebt u bijzondere kosten waar u niet voor heeft kunnen sparen? Leeft u al lange tijd van een laag inkomen? Of kunt u de buitenschoolse activiteiten van uw kinderen moeilijk betalen? Dan hebt u mogelijk recht op extra financiële ondersteuning via een of meer minimaregelingen.

Regeling Omschrijving
Bijzondere bijstand

Hebt u een laag inkomen en maakt u onvoorziene, noodzakelijke, bijzondere kosten? Dan hebt u mogelijk recht op Bijzondere bijstand.

Lees meer over de Bijzondere bijstand.

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al lange tijd (minimaal 36 maanden) van een laag inkomen? Dan hebt u mogelijk recht op Individuele inkomenstoeslag.

Lees meer over de Individuele inkomenstoeslag.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

Lees meer over de Individuele studietoeslag.

Collectieve zorgverzekering

Hebt u een laag inkomen en wilt u uw zorgkosten goed verzekeren? Dan is de collectieve zorgverzekering van uw gemeente mogelijk interessant.

Lees meer over de Collectieve zorgverzekering.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld maakt het mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Folder Leergeld

U kunt uw kind(eren) aanmelden via www.leergeld.nl.

Voedsel-/ kledingbank

Stichting De Boodschappenmand (voedselbank) verzorgt voedsel en consumptiegoederen - waaronder kleding - voor inwoners met een netto besteedbaar inkomen onder de vastgestelde normen.

U kunt contact opnemen met De Boodschappenmand via telefoonnummer (040) 7800175 of via www.deboodschappenmand.nl.