Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Wat mag er in het ontwerpbestemmingsplan?

Op deze webpagina staan de specifieke gebruiksregels uit het ontwerpbestemmingsplan (onder 'regels' artikel 6: sport, 6.5).

Ga verder naar het volledige ontwerpbestemmingsplan U kunt daar in de paarse balk kiezen uit toelichting en regels.

Specifieke gebruiksregels

De in de navolgende bepalingen per genoemde activiteit toegestane "Aantal uren per ......" (verder het "Aantal uren") gaat in op het moment dat het 'motorcircuit' en/of het 'autocircuit' voor de activiteiten wordt/worden gebruikt. Op het moment dat de activiteiten voor een periode van 30 minuten of meer stoppen, stopt ook het "Aantal uren". Het "Aantal uren" gaat verder op het moment dat de activiteiten weer een aanvang nemen.

6.5.1 Gebruik crossactiviteiten

 1. Voor het gebruik ter plaatse van de aanduiding 'autocircuit' en 'motorcircuit' voor crossactiviteiten gelden per functieaanduiding de volgende bepalingen:
  1. het gebruik van het 'motorcircuit' mag niet een zodanige omvang aannemen dat er sprake is van een inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken als bedoeld in onderdeel D van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht;
  2. het gebruik van het 'autocircuit' mag niet een zodanige omvang aannemen dat het geluidsniveau de 50 dB(A) overschrijdt ter plaatse van de op de verbeelding opgenomen 'geluidszone - autocircuit', behorende bij artikel 19.1, waarbij uitsluitend de volgende crossactiviteiten zijn toegestaan;

Activiteit  

Gebruiksperiode  

wedstrijden rallycross  

Aantal dagen per jaar : 4 x 1 dag
Aantal uren per wedstrijd : 8  

trainingsdagen Supermoto  

Aantal dagen per jaar : 28
Periode : van maart tot oktober
Aantal dagen per week : 1
Aantal uren per training : 5  

 1. het mogelijk maken/houden van crossactiviteiten is per aanduiding 'autocircuit' of 'motorcircuit' beperkt tot een maximum van 7 uur, 59 minuten en 59 seconden per week;
 2. het gebruik is toegestaan op alle weekdagen van het jaar, m.u.v. nationale feestdagen en het 1e volledige weekend van de maand. Voor het overige geldt dat voor 08:00 uur en na 20.00 uur geen crossactiviteiten mogen plaatsvinden.
 1. Het onder a sub 1, 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing op crossactiviteiten met voertuigen zonder verbrandingsmotoren.

6.5.2 Aanvullende activiteiten autocircuit en motorcircuit

 1. Ter plaatse van de aanduiding 'autocircuit' zijn ook activiteiten toegestaan die gerelateerd zijn aan:
  1. de rijvaardigheid voor het rijden op de openbare weg (met gekentekende auto's, motoren en brommers en andere op de weg toegestane voertuigen, zoals fietsen, scootmobielen e.d.);

Activiteit  

Gebruiksperiode  

Rijvaardigheidstrainingen  

Aantal dagen per jaar : 60
Periode : hele jaar
Aantal uren per training : 5  

 1. voorlichting en educatie m.b.t. verkeersveiligheid (bijvoorbeeld voorlichting m.b.t. dode hoek, elektrische fietsen, e.d.);
 2. het testen van niet-gekentekende voertuigen met verbrandingsmotoren; waarbij uitsluitend de volgende activiteiten zijn toegestaan;

Activiteit  

Gebruiksperiode  

Testdagen rally-auto's  

Aantal dagen per jaar : 3
Periode : hele jaar
Aantal uren per training : 5  

 1. het testen van voertuigen zonder verbrandingsmotoren, onder de voorwaarden dat:
  • het bepaalde ten aanzien van de gebruikstijden in artikel 6.5.1 onder a sub 3 en 4 voor activiteiten met verbrandingsmotoren onverminderd van toepassing is;
  • het bepaalde ten aanzien van de gebruikstijden in artikel 6.5.1 onder a sub 4 voor activiteiten zonder verbrandingsmotoren is van toepassing;
 1. Terplaatse van de aanduiding 'motorcircuit' zijn ook de volgende activiteiten toegestaan:
  1. Het testen van (terrein)voertuigen die toegelaten worden tot de Dakar Rally;

Activiteit  

Gebruiksperiode  

Dakar testdagen  

Aantal dagen per jaar : 2
Periode : vanaf juli tot evenement
Aantal uren per testdag : 5  

 1. de aanvullende activiteiten cumulatief niet meer geluid mogen produceren dan 50 dB(A) op de grens van de bestemming 'Sport'.

6.5.3 Evenementen

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.5.1 mogen per aanduiding maximaal 3 weekenden per kalenderjaar aan de daar toegelaten sporten gerelateerde evenementen worden georganiseerd, waarbij:
  1. de maximale langtijdgemiddelde geluidbelasting op nabijgelegen geluidgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan 70 dB(A);
  2. voor één evenement per aanduiding ook gebruik gemaakt mag worden van het overige tot 'Sport' bestemde terrein, ongeacht de aanduiding;
  3. overnachten door vrijwilligers en deelnemers 2 dagen voor en 2 dagen na de evenementen is daarbij toegestaan;
  4. afgeweken mag worden van het bepaalde onder 6.2 t.a.v. het parkeren onder nader te bepalen voorwaarden en in overleg met de gemeente Bergeijk en de provincie Noord-Brabant