Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Over de geldende milieuvergunning

Sinds 2015 ontvangt de gemeente met regelmaat verzoeken om handhaving. Het gaat dan om het gebruik van de terreinen waarop auto- en de motorsport activiteiten plaatsvinden. 

De ingediende verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, handhavingsverzoeken over het gebruik en gerechtelijke procedures die daarmee samenhangen, gaan in de meeste gevallen over de uitleg van het oude bestemmingsplan, in combinatie met de verleende Hinderwetvergunning uit 1993, de afgegeven evenementenvergunningen en/of ontheffingen die zijn verleend/afgegeven aan de gebruikers van de circuits van de auto- en de motorsport.

Al die verschillende documenten bij elkaar leiden regelmatig tot een verschil van mening tussen gebruikers van het circuit, gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden. Daarom wil het college in het nieuwe bestemmingsplan, zoveel mogelijk vastleggen in één document.

Over de geldende milieuvergunning

In 1993 is een Hinderwetvergunning afgegeven voor de motorsport en één voor de autosport. Kort gezegd komt het 'vergunde gebruik' neer op 8 uur per week per gebruiker. Dat wil zeggen tot 8 uur voor de motorsport en tot 8 uur voor de autosport. Dat gebruik mag plaatsvinden van maandag tot en met zondag. Daar bovenop mogen de gebruikers nog drie weekenden langer geopend zijn voor wedstrijden en eventuele voorbereidingen. Wel geldt dat na 20.00 uur niet meer mag worden gereden op het circuit met cross auto’s en/of - motoren.

Situatieschets Eurocircuit

Vergunning rallysport

Vergunning motorsport

'Juridisch gezien zal het gebruik wél toenemen'

Klopt. Onder de huidige verleende vergunning is toegestaan dat er per jaar, 494 uur voor de autosport en 494 uur voor de motorsport, gebruik gemaakt mag worden van de terreinen.

Voorheen werden er beperkingen opgenomen in de verleende vergunning. Nu willen we ook die beperkingen opnemen in het bestemmingsplan, om te voorkomen dat het gebruik van het terrein meer dan het feitelijk gebruik van de afgelopen 10 jaar, zou toenemen.

Zoals het ontwerp bestemmingsplan er nu uitziet zal het gebruik voor de motorsport gelijk blijven namelijk 494 uur per jaar. Voor de autosport zal dit aantal uur zoals het in het huidige ontwerp bestemmingsplan is opgenomen in beginsel 809 uur bedragen (het feitelijk gebruik van de afgelopen tien jaar). Dat lijkt een flinke toename in overlast. Maar kijken we naar het feitelijke gebruik van de afgelopen tien jaar,  dan blijft het gelijk en zal dus zeker niet toenemen.