Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Milieueffecten (MER)

In het nieuwe (ontwerp)bestemmingsplan is een Milieu Effect Rapportage verplicht. Daarmee worden de milieugevolgen in kaart gebracht van de activiteiten. Er wordt daarbij rekening gehouden met verschillende scenario's. Op basis van deze rapportage kunnen er keuzes worden gemaakt om bepaalde activiteiten wel of niet (of onder bepaalde voorwaarden) toe te staan vanwege de invloed die ze hebben op de omgeving. De opgestelde rapportage wordt getoetst door de commissie MER. Zij geven aan of de rapportage goed is opgesteld.

Ondanks dat het niet hoeft, gaat het college alleen naar de raad met het nieuwe bestemmingsplan als de MER rapportage een positief advies van commissie krijgt. Op deze manier weet het college zéker dat alle opties goed zijn onderzocht op milieugevolgen, zodat daar geen discussie meer over kan ontstaan. De raad kan hiermee een goede afweging maken of ze nog steeds de koers van haar oorspronkelijke opdracht volgt: 'geef de gebruikers van het Eurocircuit meer gebruiksruimte' of op basis van de in beeld gebrachte milieu effecten de door het college voorgestelde 'conserverende' koers van het gemiddelde gebruik over de afgelopen 10 jaar volgt. Het kan ook dat de raad op basis van deze nieuwe inzichten, een andere keuze maakt.