Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Andere ontwikkelingen

Ook andere ontwikkelingen hebben meer of minder te maken met het bestemmingsplan Eurocircuit. 

Gemeente Valkenswaard heeft een alternatief voorgesteld voor een nieuwe ontsluiting tussen de op- en afritconstructie van de nieuwe N69 en de Mgr. Smetsstraat. 

De nieuwe N69 zal de Mgr. Smetsstraat doorsnijden net na de bocht richting het Eurocircuit. Om deze verbinding beschikbaar te houden voor verkeer was in het provinciaal inpassingsplan oorspronkelijk een grote autotunnel (met aan weerszijden fietspaden) gepland. De gemeente Valkenswaard heeft aan de provincie aangegeven dat deze grote autotunnel niet wenselijk is omdat de bestaande sluiproute tussen Dommelen en Westerhoven daarmee behouden blijft en daarmee ook de overlast voor de aanwonenden van de Mgr. Smetsstraat. De gemeente Valkenswaard heeft daarop een alternatief voorgesteld. Een nieuwe ontsluiting tussen de op- en afritconstructie van de nieuwe N69 en de Mgr. Smetsstraat. Daarmee zal de noodzaak voor een grote autotunnel vervallen en in plaats daarvan kan volstaan worden met een veel kleinere fietstunnel.

Ga verder naar informatie over de Mgr. Smetsstraat