Bestemmingsplan Eurocircuit

Er wordt veel geschreven over het Eurocircuit in kranten en op sociale media. Aanleiding: het nieuwe bestemmingsplan. In dat plan doet het college een voorstel over wat er straks wél en niet mag op het Eurocircuit. De raad beslist uiteindelijk over het plan en de inhoud. 

Hoe zit het nu?

Het huidige bestemmingsplan is ruim veertig jaar oud. De regels zijn onduidelijk en leiden regelmatig tot een verschil van mening tussen gebruikers van het circuit, gemeente, omwonenden en milieuvereniging. Ook over het nieuwe (ontwerp)bestemmingsplan bestaan er veel vragen. We merken als gemeente dat veel zaken door elkaar worden gehaald. Hieronder alle feiten op een rij. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Over het bestemmingsplan

Wat mag er straks wél en niet op het Eurocircuit? Dat staat in het nieuwe bestemmingsplan. 

Lees hier meer over het ontwerpbestemmingsplan

Over de geldende milieuvergunning

Er bestaat veel onduidelijkheid over de oude Hinderwetvergunning (milieuvergunning). Lees hier hoe het zit.

Ga verder naar nieuws

Vragen en opmerkingen beantwoord

Er zijn veel vragen en aannames over de toekomst van het Eurocircuit met het nieuwe bestemmingsplan. Lees hier onze antwoorden.  

Lees hier de antwoorden op vragen over het Eurocircuit

Wat staat in het bestemmingsplan?

Bekijk hier de specifieke gebruiksregels uit het nieuwe ontwerpbestemmingsplan.

Ga verder naar nieuws

Wat vinden omwonenden?

In een onafhankelijk onderzoek heeft gemeente Valkenswaard gevraagd aan omwonenden wat zij vinden van de activiteiten op het Eurocircuit. 

Ga verder naar nieuws

Andere ontwikkelingen

Ook andere ontwikkelingen hebben meer of minder te maken met het bestemmingsplan Eurocircuit. Lees er hier meer over.  

Ga door

Milieueffecten (MER)

Een milieurapportage is verplicht bij het nieuwe bestemmingsplan. Wat houdt dit in?

Lees hier meer over het ontwerpbestemmingsplan

Nieuws

Icon

Blijf op de hoogte van de laatste berichten van de gemeente over het Eurocircuit.

Ga verder naar nieuws