Beleid-Aanpak Agenda 22

Terug naar overzichtspagina

In Valkenswaard werkt de gemeente aan de Agenda 22 samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen. Het idee ‘Valkenswaard voor iedereen’ is beschreven in de Kadernota ‘Toegankelijk Valkenswaard 2018-2021’. Hierin staat op welke manier we dat willen aanpakken. De Kadernota is verder uitgewerkt in de uitvoeringsnota ”Valkenswaard voor iedereen”, Toegankelijk Valkenswaard 2019-2021.

De beleidsnota en uitvoeringsnota geven aan op welke manier de gemeente Valkenswaard aan toegankelijkheid werkt. Daarbij ligt de nadruk op:

  • bewustwording in de samenleving én bij de gemeentelijke medewerkers;
  • het betrekken van de doelgroep bij het maken van keuzes.

Ga verder naar naar de kadernota

Ga verder naar naar de uitvoeringsnota