Westerhovenseweg ong. sectie H 405

Dit item is gearchiveerd op 05-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Dossiernummer: MWM 19009

Datum ontvangst: 09-05-19

Datum verzonden: 10-07-19

Omschrijving:  Inrichten keetterrein t.b.v. aanleg N69, Westerhovenseweg ong. sectie H 405 - 5551

De melding met bijbehorende stukken is op verzoek in te zien bij het Omgevingsloket van 25-07-2019 tot en met 21-08-2019 (040-2083444).