Subsidieregeling verplaatsing detailhandel

Dit item is gearchiveerd op 13-06-2019.

Op 9 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard besloten om een subsidieregeling in te stellen voor de verplaatsing van detailhandel naar het compacte centrum van Valkenswaard. Deze subsidieregeling is per direct opengesteld.

Om als winkelier in aanmerking te komen voor een forfaitaire verplaatsingssubsidie van € 7.500,- als tegemoetkoming in de verplaatsingskosten, gelden enkele belangrijke voorwaarden:

  • het moet gaan om een duurzame vestiging (2 jaar of meer); én
  • het bedrijf (de winkel) moet al in Valkenswaard gevestigd zijn; én
  • de grenzen zoals weergegeven in het Masterplan Centrum worden gehanteerd.

Voor deze subsidieregeling stelt de gemeente € 206.250,- beschikbaar en dit bedrag geldt dan ook als budgetplafond. Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend. De aanvraag dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de senior beleidsmedewerker economische zaken, Rob de Haas via een mail naar rha@valkenswaard.nl of telefonisch via nummer (040) 2083794.