Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds januari 2017 gestart binnen de gemeente Valkenswaard. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Participatiewet (werk en inkomen) en heeft hiervoor de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het uitvoerende beleid t.a.v. kwetsbare burgers.

De Adviescommissie Sociaal Domein volgt de ontwikkelingen en het beleid van de gemeente Valkenswaard, geeft vroegtijdig haar mening over zaken en adviseert uiteindelijk over het beleid. De adviesraad wil daarbij zoveel mogelijk een achterban betrekken. Zo vragen wij op dit moment vrijblijvend aan vertegenwoordigers van alle KBO’s, Wijkraden, Kans Plus, Werkgroepen Diaconaat en Pastoraat van de Protestantse gemeente, platform gehandicapten, Cordaad Welzijn en Alzheimercafé Valkenswaard/Waalre, hun ervaringen en meningen over bepaalde zaken. De leden van de ASD worden graag vrijblijvend uitgenodigd door de achterban bij hun jaarlijkse bijeenkomsten.

Werkwijze adviesraad

De adviesraad adviseert integraal over onderwerpen op het gebied van Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen.

Samenstelling adviesraad

Voorzitter: Frans Verdonck: verstandelijk gehandicapten zorg, van begeleider tot directeur in de regio, begeleiding bouwprojecten, lid cliëntenraad verpleeghuis instelling en voorzitter klachtencommissie instelling verstandelijk gehandicapten. 

Vice voorzitter: Hans Bimmel: 42 jaar ervaring als ambtenaar, transities 3D en passend onderwijs. 

Leden: Caroline Schippers: mantelzorgster, directiefuncties binnen SD, woningcooperaties/ gemeenten/ Lunetzorg/ GGZ en directeur Fontys verantwoordelijk voor zorg en welzijnsopleidingen. 

Leden: Ben Rademakers: juridisch vlak Wmo verordeningen/ bezwaarschriften Wmo en Werk&Inkomen. 

Leden: Marieke Teunissen: Gemeentelijke SD: Casemanager inkomen en vraagbaak jeugdhulp, werkzaam bij het Zorg- en Veiligheidshuis. 

Leden: Marjolein te Strake: beleidsmedewerker Wmo gemeente Bergeijk, Stichting Welzijn Helmond; teamleider en MT lid zowel praktijk als beleid, Stichting LEV groep; bezig met training en scholing professionals, door trainingen aan professionals veel zicht op wat er speelt in het veld. 

Leden: Joop van Dijk: diverse directie functies in thuiszorg, gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg. 16 jaar gemeenteraad en bestuursfuncties in sport, zorg en welzijn. Altijd op zoek naar mogelijkheden voor ondersteuning aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Achterban

De adviesraad raadpleegt graag haar achterban op diverse terreinen

 • Achterban op het gebied van Wmo
  • Koffieochtenden van Accent op ieders talent
  • Platform Gehandicapten Valkenswaard (PGV),
  • SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)
  • 7 Wijkraden
  • KansPlus
  • Sportraad Valkenswaard
  • Boodschappenmand, Kledingbank
  • Werkgroep Zorg Borkel en schaft
  • Stichting sociëteiten ouderen Valkenswaard
 • Achterban op het gebied van Jeugd:
  • Jongerenraad  (op dit moment nog inactief)
  • Jongerenwerkers Cordaad
  • Ouders en jeugd die hulpverlening ontvangen (via gemeente te benaderen)
  • Centrum Jeugd en gezin
 • Achterban op het gebied Werk en Inkomen:
  • Schulden (schuldhulpverlening en –sanering)
  • Vluchtelingenwerk/Statushouders
  • Cliëntenraad/bijstand (algemeen en bijzondere bijstand)
  • SW (Participatiebedrijf [Ergon])
  • Stichting Leergeld

Contactgegevens

Jaarplan

Het jaarplan 2019 vindt u vanaf eind februari-begin maart op deze website. 

Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert maandelijks. De vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor leden. Om inzicht te geven in de onderwerpen waar de Adviesraad zich mee bezighoudt, publiceren wij achteraf een overzicht van de behandelde agendapunten.

2019-16-05  2019-04-04  2019-02-21  2019-01-17  2018-12-17  2018-11-19  2018-10-18  2018-08-23  2018-07-05  2018-05-24  2018-04-12

Overige informatie

Archief