Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds januari 2017 gestart binnen de gemeente Valkenswaard. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Participatiewet (werk en inkomen) en heeft hiervoor de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het uitvoerende beleid t.a.v. kwetsbare burgers.

De Adviescommissie Sociaal Domein volgt de ontwikkelingen en het beleid van de gemeente Valkenswaard, geeft vroegtijdig haar mening over zaken en adviseert uiteindelijk over het beleid. De adviesraad wil daarbij zoveel mogelijk een achterban betrekken. Zo vragen wij op dit moment vrijblijvend aan vertegenwoordigers van alle KBO’s, Wijkraden, Kans Plus, Werkgroepen Diaconaat en Pastoraat van de Protestantse gemeente, platform gehandicapten, Cordaad Welzijn en Alzheimercafé Valkenswaard/Waalre, hun ervaringen en meningen over bepaalde zaken. De leden van de ASD worden graag vrijblijvend uitgenodigd door de achterban bij hun jaarlijkse bijeenkomsten.

Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert maandelijks. De vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor leden. Om inzicht te geven in de onderwerpen waar de Adviesraad zich mee bezighoudt, publiceren wij achteraf een overzicht van de behandelde agendapunten.

Behandelde agendapunten 17 december 2018

Behandelde agendapunten 19 november 2018  Behandelde agendapunten 18 oktober 2018  

Behandelde agendapunten 23 augustus 2018  Behandelde agendapunten 5 juli 2018  

Behandelde agendapunten 24 mei 2018  Behandelde agendapunten 12 april 2018

Samenstelling adviesraad

 • Voorzitter: Frans Verdonck
 • Vicevoorzitter: Hans Bimmel

Werkwijze adviesraad

De adviesraad adviseert integraal over onderwerpen op het gebied van Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen.

 • Leden adviesraad: Judith Aarts, Annelies van Rijswijk, Caroline Schipper, Cor Creemers, Ton Essing, Hans Bimmel en Marjolein te Strake
 • Beleidsmedewerker gemeente: Rachel Bakker (Wmo), Judith Baken (Jeugd), Daniëlle Willems (Werk en Inkomen)

De adviesraad raadpleegt graag haar achterban op diverse terreinen

 • Achterban op het gebied van Wmo
  • Koffieochtenden van Accent op ieders talent
  • Platform Gehandicapten Valkenswaard (PGV),
  • SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)
  • 7 Wijkraden
  • KansPlus
  • Sportraad Valkenswaard
  • Boodschappenmand, Kledingbank
  • Werkgroep Zorg Borkel en schaft
  • Stichting sociëteiten ouderen Valkenswaard
 • Achterban op het gebied van Jeugd:
  • Jongerenraad  (op dit moment nog inactief)
  • Jongerenwerkers Cordaad
  • Ouders en jeugd die hulpverlening ontvangen (via gemeente te benaderen)
  • Centrum Jeugd en gezin
 • Achterban op het gebied Werk en Inkomen:
  • Schulden (schuldhulpverlening en –sanering)
  • Vluchtelingenwerk/Statushouders
  • Cliëntenraad/bijstand (algemeen en bijzondere bijstand)
  • SW (Participatiebedrijf [Ergon])
  • Stichting Leergeld

Contactgegevens

Overzicht activiteiten