Actueel Dommelland

Terug naar overzichtspagina

Planning

Het masterplan is in april voorgelegd aan de gemeenteraad. De procedures uit het masterplan worden opgesplitst en hier wordt een uitwerkingsprogramma voor gemaakt. Dit programma zal later voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

Nieuwsberichten

Masterplan

Onderaan deze webpagina kunt u het Masterplan Dommelland, zoals voorgelegd aan de gemeenteraad, downloaden.