Actueel Dommelland

Terug naar overzichtspagina

Denk mee over de toekomst van uw omgeving - Dommelland

Op maandag 2 maart heeft de gemeente in dorpshuis d’n Teut in Borkel een inloopbijeenkomst georganiseerd over het programma Dommelland. Tijdens de druk bezochte inloopbijeenkomst hebben veel bewoners, ondernemers en geïnteresseerden zich ingeschreven voor werkgroepen om mee te denken aan de plannen voor dit gebied.

De werkgroepen bestaan uit 5 deelgebieden: Leisurezone, Natuurpoort de Malpie, Boulevard en Paardenzone, Groene Entree en Borkel en Schaft. We bespreken welke kansen en ideeën er zijn voor het gebied, maar ook hoe we omgaan met dilemma’s, tegenstrijdigheden en onzekerheden. We willen met u nadenken over hoe we deze omgeving ontwikkelen tot een stukje Valkenswaard waar we trots op zijn, dat toekomstbestendig is en dat past bij onze historie en karakter.

Kijk voor de uitgangspunten en ambities van de werkgroepen bij 'te downloaden' onderaan de pagina.

Participatietraject

Tijdens de drukbezochte inloopbijeenkomst op 2 maart hebben we ruim 80 inschrijvingen ontvangen van bewoners, ondernemers en geïnteresseerden die samen met ons mee willen denken over de toekomst van Dommelland. Per deelgebied werken we samen aan het uitvoeringsprogramma. Een belangrijk uitgangspunt zijn de opmerkingen die opgehaald zijn tijdens de inloopbijeenkomst in april 2018. De vervolgstap die hierop zou volgen zijn de bijeenkomsten voor deze 80 deelnemers.

In verband met de coronamaatregelen kunnen deze fysieke bijeenkomsten voor de werkgroepen pas doorgang vinden in het najaar van 2020. Omdat we niet stil willen staan en juist in deze moeilijke tijd naar de toekomst willen blijven kijken, is er een extra stap aan het proces toegevoegd. Die extra stap is een online vragenlijst, waarmee we ideeën en meningen ophalen bij inwoners en ondernemers van Valkenswaard. Lees hier meer over de online vragenlijst.

De uitkomsten van deze vragen worden gebruikt ter voorbereiding op de bijeenkomsten in het najaar en daarmee nadrukkelijk niet als vervanging er van. 
Na de online vragenlijst en de bijeenkomsten in het najaar wordt een gezamenlijk voorstel voor alle deelgebieden gemaakt, dat wederom wordt voorgelegd aan de deelnemers. Na de aanpassingen uit deze ronde wordt het voorstel aangeboden aan de gemeenteraad.

Masterplan

Samenvatting - Om dit masterplan te verwezenlijken wordt Dommelland ontwikkelt als een ruimtelijk functioneel park. Met het masterplan wordt ingezet op Leisure, bedrijvigheid in de paardenbranches, natuur, landschap, het recreatieve netwerk en een autoluw raamwerk. De maatschappelijke opgave daarbij is verduurzaming van Dommelland met de diverse ontwikkelingen. Voor sommige onderdelen van het masterplan is mogelijk een maatwerkoplossing noodzakelijk in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS). Verschillende mogelijke oplossingen zijn reeds in beeld, de gemeente Valkenswaard zal in de nadere uitwerking bekijken wat de beste oplossing is om de benodigde ontwikkelruimte te creëren. De integrale ambities moeten nader uitgewerkt worden in samenwerking met provincie Noord-Brabant en aansluiten bij de gebiedsvisie 'De Groote Heide - Natuurlijk Avonturen Landschap'.

Nieuwsberichten