Actualisatie ruimtelijke plannen

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast en actualiseert ze. Nieuwe ontwikkelingen in een gebied of een andere visie op wat wenselijk is, maken actualisatie noodzakelijk. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor actuele bestemmingsplannen, deze mogen niet ouder zijn dan 10 jaar.

Zo beschikt de gemeente straks over nieuwe en uniforme bestemmingsplannen. Voor het actualiseren van bestemmingsplannen gelden wettelijk vastgestelde procedures.

Nadere informatie

Voor vragen over bestemmingsplannen en de actualisatie daarvan neemt u contact op met het team Ruimtelijk Beleid en Projecten, cluster Ruimtelijke Ordening, mevrouw E. van den Boom, telefoon (040) 208 36 65 of mevrouw M. Peterse, telefoon (040) 208 34 79.

Ruimtelijke plannen Valkenswaard

Bestemmingsplannen in procedure en vastgestelde bestemmingsplannen vindt u op de gemeentelijke website. Ook op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de ruimtelijke plannen van de gemeente digitaal inzien.