Actualisatie Parkeervisie

Het parkeerbeleid

In 2015 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard een nieuw parkeerbeleidsplan vastgesteld. Door allerlei ontwikkelingen (bijvoorbeeld de omgevingswet) en nieuwe inzichten (centrumvisie), ziet de gemeente echter voldoende aanleiding om haar bestaande parkeerbeleid te actualiseren. Waarbij de opzet van het huidige parkeerbeleid nog steeds als basis dient, maar er ook recht wordt gedaan aan de ambities zoals deze zijn beschreven in de Toekomstvisie Valkenswaard 2030.

Actueel / planning

Nieuwsberichten

Presentatie

Contact

Heeft u ideeën of vragen, neem dan contact op met Carla Vossen, projectassistent. Bel haar op telefoonnummer (040) 208 3612 of mail naar cvo@valkenswaard.nl.