Actieprogramma Veiligheid 2018

Welke activiteiten of maatregelen worden er in 2018 door wie ondernomen en binnen welk tijdsbestek met het doel de veiligheidssituatie te verbeteren?