Zijn er meer zendmasten nodig voor 5G?

De landelijke overheid geeft aan dat voor het uitrollen van 5G ongeveer 10% aan zendmasten bijkomen. Voor Valkenswaard betekent dat 1 of 2 nieuwe zendmasten. Deze zendmasten zijn vergunningsplichtig. Voor eventueel nieuwe zendmasten zijn op dit moment geen omgevingsvergunningen afgegeven.