Waar staan antennes opgesteld in mijn omgeving?

In het Antenneregister zijn alle antenne antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibel Watt (dBW) opgenomen, inclusief antennes van radiozendamateurs. C2000-antennes voor de hulpdiensten staan om veiligheidsredenen niet in het Antenneregister.