Waar kan ik terecht met vragen over straling en gezondheid?

Meer informatie over straling en gezondheid is te vinden op ggdleefomgeving.nl. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden verzamelt ook informatie over wat 5G voor de gezondheid betekent.