Reflecterend op de afgelopen jaren en kijkend naar de doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling A2, is er door het A2-bestuur een keuze gemaakt: we blijven de huidige samenwerking handhaven met een optimalisatie.

Deze optimalisatie kent drie onderdelen. Het team facilitair en de secretariaten worden ontvlochten uit de A2-samenwerking en gaan terug naar de drie gemeenten. Doordat deze taakvelden zo sterk lokaal ingevuld worden en daarmee de gehoopte meerwaarde uit de samenwerking uitblijft, worden zij teruggehaald naar de gemeenten.

In de A2-samenwerking werken de verschillende beleidsteams in specifieke, vaste ‘klantteams’ per gemeente. Deze worden geïntensiveerd, dichter bij de gemeenten georganiseerd en blijven onderdeel van de A2-samenwerking. De klantteams worden aangestuurd door de A2-manager.

In deze klantteams hebben onder andere de consulenten en adviseurs van de teams Financiën, HRM en Communicatie een vaste plek. Op deze manier wordt de nabijheid per gemeente gegarandeerd en staan zo in direct contact met de gemeenten voor hun dagelijkse werkzaamheden. Door de A2-directieraad – bestaande uit de drie gemeentesecretarissen en de a.i. directeur A2 – wordt de precieze invulling van de ‘nabijheid per gemeente’ verder uitgewerkt.

Over A2-Samenwerking

Sinds 2004 werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen op het gebied van bedrijfsvoering en het onderdeel Werk & Inkomen. Dit samenwerkingsverband is genoemd naar de snelweg A2 die de drie gemeenten met elkaar verbindt: A2-Samenwerking. Gezamenlijk bedienen de gemeenten ongeveer 66.000 inwoners. Vanaf april 2012 is deze samenwerking vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten en is de GRS A2 een zelfstandig rechtspersoon geworden.