Grote brand bij bakker ’t Broodhuysje; gebied is asbestvrij verklaard

Zondag 26 mei 2024 vond een grote brand plaats in een pand bij bakkerij 't Broodhuysje aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. In een gebied rondom de bakkerij is asbest aangetroffen op een gedeelte van de openbare weg en de voortuin van een woning. Het afgezette gebied is inmiddels schoongemaakt door een erkend asbestsaneringsbedrijf en asbestvrij verklaard. Daarna is de afzetting verwijderd.

Geen asbest buiten afgezette gebied

Het asbestsaneringsbedrijf heeft buiten het afgezette gebied geen asbest waargenomen. Bij een brand verspreidt asbest zich snel via de lucht. De vezels die in de lucht terecht zijn gekomen, zijn inmiddels alweer weggewaaid. Dit vormt geen extra risico voor de gezondheid. De stukken asbest die op straat zijn beland zijn geruimd. Er is dus geen gevaar meer. De direct omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen.

Sanering perceel

Op het perceel waar de brand heeft plaatsgevonden, vindt nog een inventarisatie plaats van nog aanwezige asbest. Ook dit perceel gaat zo spoedig mogelijk gesaneerd worden.