Het Dommelstroom Interventie Team, bestaande uit toezichthouders van de gemeente Valkenswaard, politie, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, deze keer aangevuld met collega’s van Douane en Enexis, heeft op woensdag 15 juni een controlebezoek gebracht aan zes horecagelegenheden in Valkenswaard. De controle was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Tijdens de controle, waarbij alle ondernemers prima medewerking verleenden, werden vooral  opvallende zaken geconstateerd op het gebied van milieu, hygiëne en brandveiligheid. Op één locatie  was er een zodanig brandgevaarlijke situatie ontstaan, dat de gemeentelijke toezichthouder een direct op te volgen gebruiksverbod van de oven heeft opgelegd. In de komende dagen zal hierover overleg met de gebruiker een hercontrole worden gevoerd.