De gemeente Valkenswaard wil dat iedereen die hulp nodig heeft in het huishouden, deze ook krijgt. Helaas is de vraag naar deze hulp groter dan het aanbod. Daarom neemt de gemeente extra maatregelen om de wachttijd te verkorten. Er komen nieuwe regels voor het aanvragen van hulp in de huishouding, nieuwe samenwerkingsafspraken met de zorgaanbieders en voorrang voor mensen met een laag inkomen. Ook vraagt de gemeente de inwoners om mee te helpen. Wethouder Bram Bots: “De hulp voor kwetsbare mensen staat onder druk. We moeten samen een oplossing vinden, totdat er landelijk iets verandert aan het abonnementstarief. Daarom nemen we nu extra maatregelen. Samen poetsen we de wachtlijst weg.”

Wat gaat de gemeente extra doen?

De afgelopen maanden is de wethouder met inwoners in verschillende wijken in gesprek gegaan over hoe we samen de wachtlijst kunnen aanpakken. “We willen dat de huishoudelijke hulp terecht komt bij de mensen die het écht nodig hebben, daarvoor is begrip”, aldus Bram Bots. ”Andersom vertelden inwoners dat ze te lang niets van ons hoorden als ze een aanvraag voor hulp deden. Mede daarom gaan we voortaan langs bij de mensen thuis.”

Daarnaast neemt de gemeente de volgende extra maatregelen om de wachttijd te verkorten:

  • Als iemand zich bij de gemeente meldt voor hulp in de huishouding, dan gaat de gemeente in gesprek met die persoon. Daarbij wordt ook gekeken naar wat hij of zij zelf kan doen en organiseren.
  • Als gemeente willen we meer grip krijgen op de wachtlijst. Hierover gaan we met de zorgaanbieders afspraken maken. Dit betekent dat ook dat de mensen die hulp krijgen minder keuze krijgen in welke organisatie die bij ze komt poetsen en op welk tijdstip.
  • Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang op de wachtlijst. Daarom gaat de gemeente kijken naar het inkomen van de mensen die hulp aanvragen. Mensen met een hoog inkomen moeten misschien langer wachten. Als dit niet goed werkt, zoekt de gemeente naar andere oplossingen.

Waarom is er een wachtlijst?

De wachtlijst voor huishoudelijke hulp is ontstaan door verschillende oorzaken. Er zijn meer ouderen die hulp nodig hebben en er is te weinig personeel bij de zorgaanbieders. Bovendien is er een abonnementstarief ingevoerd in 2019. Hierdoor betalen mensen een vast bedrag per maand voor de hulp, ongeacht hun inkomen of vermogen. Dit maakt de hulp aantrekkelijker voor meer mensen, ook als ze het zelf kunnen regelen of betalen. Helaas is er niet genoeg personeel om iedereen te helpen. De gemeente Valkenswaard heeft het afgelopen jaar al verschillende acties gedaan om de wachtlijst te verminderen. Zo is er een campagne gestart: ‘samen poetsen we de wachtlijst weg’. Ook zijn er minder wachttijden voor een gesprek met de gemeente en helpen preventieprogramma’s om mensen zelfstandiger te maken. Deze acties hebben ervoor gezorgd dat de wachtlijst niet verder is gegroeid. Echter de wachttijd voor hulp in de huishouding is nog steeds te lang.