Naomi Harzé (15) is de eerste inwoonster van de gemeente Valkenswaard die het gemeentelijke jeugdlintje ontvangt. 

Naomi zet zich sinds groep 8 zeer actief in voor haar wijk. Zij is destijds begonnen in de kinderwijkraad van Het Gegraaf. De wijkcommissie van Het Gegraaf probeert jongeren te stimuleren om mee te doen in de wijk en Naomi was destijds een van de eersten die zich inzette voor de kinderwijkraad, de jonge oren en ogen van de wijk. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een volwaardige vrijwilliger. Zo zet zij zich onder andere in voor de buurttuin, voor de selfiewand, voor Halloween, helpt mee met knutselmiddagen, met opschoondagen in de wijk, etc.

Het jeugdlintje is uitgereikt op zaterdag 19 november om 14.00 uur door wethouder Rens Pijnenburg bij De Hijskraan, Seringenstraat 2 in Valkenswaard. 

Achtergrondinfo

De gemeente Valkenswaard kent verschillende onderscheidingen en penningen. Zo is er de erepenning, de penning van verdienste,  de vrijwilligerspenning, de sportpenning, de cultuurpenning en de gemeenschapspenning. Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van een Koninklijke of gemeentelijke onderscheiding is het verrichten van een lange periode van vrijwilligerswerk waardoor jongeren en kinderen niet in aanmerking komen voor een onderscheiding. Maar steeds meer jongeren zetten zich ook actief in voor de samenleving en daar hoort zeker de waardering bij die ze verdienen! Want er zijn veel jongeren in de gemeente waar we trots op kunnen zijn. Daarom heeft de gemeente Valkenswaard, speciaal voor jongeren, een nieuwe gemeentelijke onderscheiding in het leven geroepen: het jeugdlintje! 

De jeugd heeft de toekomst en hopelijk motiveert het jeugdlintje ook andere kinderen en jongeren om iets goeds te doen voor de samenleving!

Voor wie is het jeugdlintje bedoeld?

Het jeugdlintje is bedoeld voor jongeren tot 25 jaar die zich meer dan bovengemiddeld inzetten of hebben ingezet hebben voor de gemeenschap zonder daar iets voor terug te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door: 

  • het geruime tijd helpen van ouderen, gehandicapten of zieken;
  • het organiseren van activiteiten in een wijk of buurthuis;
  • het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld  (bijvoorbeeld door het starten van een actie);
  • het verrichten van een heldendaad.