In de gemeente Valkenswaard zetten we de komende jaren flink in op het behalen van de doelstellingen uit onze Duurzaamheidsvisie. Dan gaat het aan de ene kant om grote zaken zoals het grootschalig opwekken van energie, maar aan de andere kant ook vooral om de kleine dingen die een inwoner zelf kan doen. Want als gemeente kunnen we dit niet alleen, sterker nog, we willen het niet alleen! Want als het gaat om maatregelen, dan betekent dit al snel iets voor de omgeving, het comfort en de portemonnee van onze inwoners. Inwoners kunnen daarom het beste zelf beslissen hoe ze hun steentje willen bijdragen.

Voor scholen

Het Doezaam-spel is een van de manieren waarop we bewustwording rondom dit thema bij onze inwoners, zowel jong als oud, willen creëren. Doezaam is een leerzaam spel over Duurzaamheid voor basisschoolleerlingen van groep 6 t/m 8. Het spel is ontwikkeld om kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs kennis te laten maken met laagdrempelige acties op het gebied van duurzaamheid, die de kinderen direct zelf uit kunnen voeren. Ook kan de klas er als geheel mee aan de slag via de energiebespaarposter.

Voor thuis

Via het spel leren kinderen over duurzaamheid en energie besparen en zien ze welke acties zij zelf kunnen uitvoeren, op school of thuis. Ook is er een gezinsvariant van het spel. Dit is iets uitgebreider dan het spel voor de basisschool. Hieraan is namelijk een platform verbonden, waarop meer informatie te vinden is rondom kleinere energiebesparende maatregelen, maar ook over de grotere maatregelen, zoals het isoleren van je muren of het plaatsen van zonnepanelen. Via een code op de kaarten uit het spel kom je op het platform terecht en kun je direct actie ondernemen.

Bekijk het Doezaam platform

doezaam

RRE

Het spel is ontwikkeld vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik. Met de regeling wil het ministerie inwoners kleine energiebesparende maatregelen laten uitvoeren. Meer informatie over de Regeling Reductie Energiegebruik.