Bijlage voorstel 10raad00039 Ruimtelijke visie inhoudsopgave


 
 
 

Concept ruimtelijke visie
 

sportpark Den Dries
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Versie 3.1 (concept)
13 januari 2010

Inhoudsopgave
 
Hoofdstuk 1. Inleiding en uitgangspunten           1
   1.1. Uitgangspunten               1
1.2. Beschrijving per onderdeel           1
   1.3. Leeswijzer               1
   1.4. Visie                 2
    1.5. Beleidskader               3
 
Hoofdstuk 2. De huidige buitensporten             7
   2.1. Hockey                 7
   2.2. Golf                13
    2.3. Voetbal                21
   2.4. Tennis                24
   2.5. Atletiek                29
   2.6. Rugby                32
   2.7. Hondensport              34
 
Hoofdstuk 3. De zwemsport               36
   3.1. Inventarisatie              36
    3.2. Zwembad in relatie tot golf          40
   3.3. Zwembad in relatie tot andere sporten        41
 
Hoofdstuk 4. Binnensportaccommodatie            43
    4.1. Inleiding binnensportaccommodatie        43
4.2. Huidig gebruik binnensportaccommodatie      43  
   4.3. Conclusies ‘droge’ binnensportaccommodatie      45
   4.4. Multifunctionele sporthal          46
   4.5. Zaalvoetbalhal              46
    4.6. Integratie multifunctionele sporthal met de zaalvoetbalhal  48
4.7. Zwembad  De Wedert            48
   4.8. Integratie multifunctionele hal met het zwembad    51
4.9. Locatie voor de beoogde rollerhal        52
   4.10. Noodzaak van kostendragers          53
    4.11. Kostendragers voor de rollerhal        53
   4.12. Kostendragers voor de ontwikkelingen op het sportpark  54
   4.13. Gymzaal Het Gegraaf            54
   4.14. Stayokay              55
   4.15. Valkencourt              55  
 
Hoofdstuk 5. Breedtesport                56
   5.1. Sport(accommodatie)beleid          56
    5.2. Stimulering (breedte)sportprojecten        56
   5.3. Buitenschoolse opvang en sport          57
   5.4. Ruimtelijke impact            57
 

Hoofdstuk 6. Parkeren, ontsluiting en toegankelijkheid        58
   6.1. Huidige parkeerbehoefte          58
    6.2. Huidige parkeercapaciteit          59
   6.3. Confrontatie behoefte en capaciteit 2008      59
6.4. Beoogde ontwikkelingen            59
6.5. Beoogde ontwikkelingen   en parkeermogelijkheden    59
   6.6. Ontsluiting              61
6.7. Toegankelijkheid              62
 
 
Hoofdstuk 7. De ruimtelijke visie              63
   7.1. Ontwerp                63
 7.2. Hockey                64
 7.3. Golf                66
  7.4. Voetbal                70
 7.5. Tennis                72
 7.6. Atletiek                74
 7.7 Rugby                75
 7.8. Hondensport              75
 7.9. Binnensporten inclusief binnenbad        76  
  7.10. Parkeergelegenheid en ontsluiting        77
 7.11. Tot slot                 78
 
 
Hoofdstuk 8. Managementsamenvatting.            79
    8.1. Uitgangspunten              79
   8.2. Knelpunten en ambities, gewenste resultaten buitensport  79
   8.3. Binnensportaccommodatie          80
   8.4. Zwembad De Wedert            81
   8.5. Breedtesport              81
    8.6. Parkeren, toegankelijkheid en ontsluiting      81
   8.7. De ruimtelijk visie als integrale oplossing      82
   8.8. Tot slot                83
 
De visie ruimtelijk ingetekend              84