Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

WOZ-waarde

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststelt. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2020 is de waardepeildatum 1 januari 2019. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning, bedrijfspand of onbebouwde grond zou hebben gehad op 1 januari 2019 uitgaande van de toestand op 1 januari 2020.

Waarde in het economische verkeer
De waarde van een woning of bedrijfspand wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economische verkeer. Hieronder wordt verstaan; de prijs die het huis of bedrijfspand, leeg en onbezwaard zou opleveren aan de meest biedende, onder de meest gunstige omstandigheden. Leeg en onbezwaard wil zeggen dat met bijvoorbeeld huur en erfpacht geen rekening wordt gehouden.

WOZ-waarde opzoeken

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden voor woningen openbaar.  De WOZ-waarden kunt u raadplegen via het wozwaardeloket.

Inloggen op het WOZ-waardeloket

Niet eens met de WOZ-waarde?

Neem dan direct contact op met het team belastingen. Vul het reactieformulier in en een van de medewerkers neemt contact met u op.

Reactieformulier WOZ-waarde

WOZ voor huurders

De WOZ-waarde wordt ook op het aanslagbiljet van huurders vermeld. Uiteraard betalen huurder van woningen over de WOZ-waarde geen gemeentelijke belastingen, zoals OZB.

Meer informatie over de WOZ

Op de website www.waarderingskamer.nl en www.rijksoverheid.nl vindt u alle informatie over de Wet WOZ en de waardering van uw woning of bedrijf.