Uittreksels, afschriften en verklaringen

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een uittreksel Basisregistratie Personen is een officiƫle verklaring uit de Basisregistratie Personen waaruit onder andere uw naam, adres en woonplaats blijken.

Naar de pagina uittreksels

Waarmerk kopie

Soms hebt u een gewaarmerkt kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

Naar de pagina waarmerk kopie

Garantstelling of logiesverstrekking

Een garantstelling of logiesverstrekking is een verklaring waarin staat dat u iemand uit het buitenland uitnodigt om naar Nederland te komen. Deze verklaring is soms nodig bij een visumaanvraag.

Naar de pagina garantstelling of logiesverstrekking

Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte. U kunt daarvan een kopie aanvragen.

Naar de pagina afschrift burgerlijke stand

bewijs van in leven zijn - attestatie de vita

Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Naar de pagina bewijs van in leven zijn

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Sommige werkgevers of instanties vragen hiernaar.

Naar de pagina verklaring omtrent het gedrag

Legaliseren handtekening

Met het legaliseren van uw handtekening bewijst u dat een handtekening op een document echt van u is. U maakt hiervoor een afspraak.

naar de pagina legaliseren handtekening