Subsidies

Subsidie aanvragen voor sportactiviteiten

Wilt u subsidie aanvragen? Dat kan voor bepaalde sportactiviteiten.

Subsidie sportactiviteiten aanvragen

Structurele subsidie aanvragen

Sinds 1 januari 2016 is het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Valkenswaard van kracht. Dat betekent dat er mogelijk een aantal zaken voor u wijzigen.

Meer over het aanvragen van een structurele subsidie

Subsidie laten vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u die in bepaalde gevallen ook laten vaststellen. Lees hier wat u moet doen.

Een subsidie vaststellen

Incidentele subsidie aanvragen

De gemeente verstrekt jaarlijks voor een groot bedrag aan subsidies. Met deze subsidieverstrekkingen wordt een groot aantal maatschappelijke doeleinden nagestreefd.

Naar de pagina incidentele subsidie aanvragen

Pagina opties