Subsidies

De gemeente Valkenswaard verstrekt jaarlijks voor een groot bedrag aan subsidies. Met deze subsidieverstrekkingen streeft zij vele maatschappelijke doeleinden na, op de beleidsterreinen wonen, werken, vrije tijd, welzijn en bestuur.

Goed om te weten

Algemene informatie over onder andere beleid, uitvoering en subsidieverstrekkende instanties.

Ga verder naar goed om te weten

Incidentele subsidie aanvragen

Een incidentele subsidie is een eenmalige subsidie voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter.

Naar de pagina incidentele subsidie aanvragen

Subsidie laten vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u die in bepaalde gevallen ook laten vaststellen. Lees hier wat u moet doen.

Een subsidie vaststellen

Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten

De gemeente Valkenswaard ondersteunt eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten, zodat de monumentale waarden van deze monumenten zoveel mogelijk behouden blijven.

Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten

Structurele subsidie aanvragen

Een structurele subsidie wordt per kalenderjaar of voor een jaarlijks terugkerende activiteit verstrekt. 

Meer over het aanvragen van een structurele subsidie

Subsidie afkoppelen regenwater

Alleen samen kunnen we onze omgeving beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete periodes.

Naar de pagina