Subsidies

Subsidie laten vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u die in bepaalde gevallen ook laten vaststellen. Lees hier wat u moet doen.

Een subsidie vaststellen

Incidentele subsidie aanvragen

De gemeente verstrekt jaarlijks voor een groot bedrag aan subsidies. Met deze subsidieverstrekkingen wordt een groot aantal maatschappelijke doeleinden nagestreefd.

Naar de pagina incidentele subsidie aanvragen

Structurele subsidie aanvragen

Sinds 1 januari 2016 is het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Valkenswaard van kracht. Dat betekent dat er mogelijk een aantal zaken voor u wijzigen.

Meer over het aanvragen van een structurele subsidie

Subsidie aanvragen voor sportactiviteiten

U kunt hier een subsidie aanvragen voor sportactiviteiten in de gemeente Valkenswaard. Kijk ook op de website van Team Sport.

Website sportief Valkenswaard

Naar de pagina subsidie sportactiviteiten

Pagina opties