Structurele subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen voor sportactiviteiten

Wilt u subsidie aanvragen? Dat kan voor bepaalde sportactiviteiten.

Subsidie sportactiviteiten aanvragen

Subsidie bevorderen sociale cohesie

Wilt u subsidie aanvragen voor initiatieven die leiden tot het verbeteren van contact, begrip en binding tussen bewoners?

Subsidie bevorderen sociale cohesie aanvragen

Subsidie Cultuur

Wilt u subsidie aanvragen voor initiatieven die leiden tot het verbeteren van het culturele aanbod in Valkenswaard?

Subsidie cultuur aanvragen

Algemene subsidie

Wilt u subsidie aanvragen voor een andere (anders dan sport, sociale cohesie of cultuur) activiteit? Dat kan voor bepaalde activiteiten.

Algemene subsidie aanvragen